Σχετικά προϊόντα

Albania - 20 Franga Ari 1927, Zog I
-
Albania - 10 Franga Ari 1927, Zog
-
Bulgaria - 20 Leva 1894, Ferdinand I
1,990.00
United Kingdom - 1 Sovereign 1832, William IV
1,150.00
Romania - 12½ Lei 1906, Carol I, Reign of Carol I
1,700.00
Russian Empire - 5 Roubles 1889, Alexander III
850.00