Κατηγορίες

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (1841-1926)

Βασίλειον της Ελλάδος - 50 Λεπτά 1920
120.00
Βασίλειον της Ελλάδος - 1 Δραχμή 1917
80.00
Βασίλειον της Ελλάδος - 1 Δραχμή 1917
150.00
Βασίλειον της Ελλάδος - 1 Δραχμή 1917
90.00
Βασίλειον της Ελλάδος - 2 Δραχμές 1917
150.00
Βασίλειον της Ελλάδος - 2 Δραχμές 1917
130.00
Βασίλειον της Ελλάδος - 2 Δραχμές 1917
100.00
Βασίλειον της Ελλάδος - 1 Δραχμή 1917
30.00