Κατηγορίες

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (1841-1926)

Βασίλειον της Ελλάδος - 1 Δραχμή 1917
30.00