Κατηγορίες

Τράπεζα της Ελλάδος (1926-1944)

Τράπεζα της Ελλάδος - 100 Δραχμές 1944
€35.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 1000 Δραχμές 1935
€30.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 1000 Δραχμές 1935
€40.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 1000 Δραχμές 1939
€12.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 1000 Δραχμές 1939
€15.00