Κατηγορίες

Τράπεζα της Ελλάδος (1926-1944)

Τράπεζα της Ελλάδος - 1000 Δραχμές 1939
€15.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 50 Δραχμές 1935
€15.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 100 Δραχμές 1935
€50.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 1000 Δραχμές 1939
€10.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 5000 Δραχμές 1932
€10.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 5000 Δραχμές 1942
€5.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 50 Δραχμές 1935
€70.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 1000 Δραχμές 1941
€25.00