Κατηγορίες

Τράπεζα της Ελλάδος (1926-1944)

Τράπεζα της Ελλάδος - 1000 Δραχμές 1935
40.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 1000 Δραχμές 1939
12.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 1000 Δραχμές 1939
15.00