Κατηγορίες

Τράπεζα της Ελλάδος (1926-1944)

Τράπεζα της Ελλάδος - 2 Δραχμές 1941
4.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 2 Δραχμές 1941
4.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 2 Δραχμές 1941
4.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 1000 Δραχμές 1939
15.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 50 Δραχμές 1935
25.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 500 Δραχμές 1944
60.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 500 Δραχμές 1944
60.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 100 Δραχμές 1944
45.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 100 Δραχμές 1944
15.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 100 Δραχμές 1944
15.00