Κατηγορίες

Μεταπολίτευση

Greece - 100 Drachmas 1990 (MS 65), Plain Border
70.00
Greece - 10 Drachmas 1986, UNC
2.00
Greece - 20 Drachmas 1976 (MS 66 PL)
80.00
Greece - 1 Drachma 2000, UNC
1.00
Greece - 2 Drachmas 2000, UNC
1.00
Greece - 5 Drachmas 2000, UNC
1.50
Greece - 10 Drachmas 2000, UNC
2.00
Greece - 20 Drachmas 2000, UNC
2.00
Greece - 50 Drachmas 2000, UNC
2.50
Greece - 100 Drachmas 2000, UNC
3.00
Greece - 50 Lepta 1984, UNC
1.50
Greece - 2 Drachmas 1986, UNC
2.00
Greece - 1 Drachma 1990, UNC
1.00
Greece - 2 Drachmas 1990, UNC
1.00
Greece - 50 Drachmas 1990, UNC
3.00
Greece - 100 Drachmas 1990, UNC
5.00
Greece - 100 Drachmas 1992, UNC
4.00
Greece - 1 Drachma 1982, UNC
1.50
Greece - 500 Drachmas 2000, The Medal, UNC
2.00
Greece - 500 Drachmas 2000, Spyros Louis, UNC
2.00
Greece - 500 Drachmas 2000, Olympic Flame, UNC
2.00
Greece - 500 Drachmas 2000, Diagoras, UNC
2.00
Greece - 500 Drachmas 2000, D. Vikelas, UNC
2.00
Greece - 500 Drachmas 2000, The Stadium, UNC
2.00
Greece - 50 Drachmas 1994, Ι. Makrygiannis, UNC
3.00
Greece - 50 Drachmas 1994, D. Kallergis, UNC
3.00
Greece - 50 Drachmas 1998, Rigas Fereos, UNC
4.00
Greece - 50 Drachmas 1998, Dionysius Solomos, UNC
4.00
Greece - 100 Drachmas 1997, World Track Championship, UNC
4.00
Greece - 100 Drachmas 1998, Basketball, UNC
3.00
Greece - 50 Drachmas 1982, UNC
3.00
Greece - 1 Drachma 1986, UNC
2.00
Greece - 2 Drachmas 1982, UNC
1.50
Greece - 5 Drachmas 1982, UNC
2.00
Greece - 10 Drachmas 1982, UNC
2.00
Greece - 20 Drachmas 1982, UNC
4.00
Greece - 20 Drachmas 1976, UNC
3.00
Greece - 10 Drachmas 1976, UNC
2.00