Κατηγορίες

Αφρική

Bank Of Sudan - 20 Pounds 2015
4.00
Bank Of Libya - 10 Dinars 2009, UNC
16.00
Bank Of Madagasikara - 100 Ariary 2004, UNC
5.00
Bank Of Sudan - 2 Pounds 2011, UNC
3.00
Bank Of Zambia - 100 Kwacha 2008, UNC
5.00
Bank Of Zaire - 50 Nouveaux Zaïres 1994
10.00
Bank Of Burundi - 20 Francs 2007, UNC
2.00
Bank Of Congo - 50 Francs 2007, UNC
2.00
Bank Of Belgian Congo and Ruanda-Urundi - 20 Francs 1956 - 1959
30.00
Bank Of Morocco - 20 Francs 1920 - 1926
100.00
Bank of Central African States - 2000 Francs 1993 - 2002, UNC
30.00
Bank Of Western African States - 1000 Francs 1991 - 2003
10.00
Bank Of Congo - 10 Francs 1952
100.00
Bank Of Madagasikara - 500 Ariary 2017, UNC
1.00
Bank Of Madagasikara - 1000 Ariary 2017, UNC
2.00
Bank Of Madagasikara - 200 Ariary 2017, UNC
1.00
Bank Of Tanzania - 5000 Shillings 2010 - 2020, UNC
8.00
Bank Of Aldabra Island Fantasy - 200 Dollars 2019, UNC
2.00
Bank Of Aldabra Island Fantasy - 50 Dollars 2019, UNC
2.00
Bank Of Aldabra Island Fantasy - 10 Dollars 2019, UNC
2.00
Bank Of Aldabra Island Fantasy - 5 Dollars 2019, UNC
2.00
Bank Of Congo - 200 Francs 2013, UNC
2.00
Bank Of Congo - 200 Francs 2013, UNC
2.00
Bank Of Congo - 500 Francs 2013, UNC
2.00
Bank Of Congo - 1000 Francs 2013, UNC
3.50
Bank Of Nigeria - 1 Pound 1967, UNC
7.00
Bank Of Mozambique - 50 Meticais 1986, UNC
1.50
Bank Of Mozambique - 50.000 Meticais 1993, UNC
1.10
Bank Of Mozambique - 100.000 Meticais 1993, UNC
1.30
Bank Of Madagasikara - 5000 Ariary 2017, PMG SGU 67
35.00
Bank Of Madagasikara - 2000 Ariary 2017, PMG SGU 67
35.00
Bank Of Rhodesia - 5 Dollars 1972, PMG CU 63
300.00
Bank Of African States / Benin - 5000 Francs 1995, PMG GU 66
70.00
Bank Of African States / Congo - 10.000 Francs 2000, PMG SGU 67
120.00
Bank Of Kenya - 5 Shillings 1978, PMG GU 65
35.00
Bank Of Kenya - 5 Shillings 1978, PMG GU 65
35.00
Bank Of Congo - 500 Francs 1990, Legacy GN 66
30.00
Bank Of Mali - 1000 Francs (1970 - 84), PMG CU 64
240.00
Bank Of Congo - 50 Francs 2013, UNC
2.00