Κατηγορίες

Αφρική

Bank Of Madagascar - 25000 Francs 1998 - 2003
€15.00
Bank Of Western African States - 1000 Francs 1991 - 2003
€10.00
Bank Of Congo - 10 Francs 1952
€100.00
Bank Of Egypt - 1 Pound 1943
€12.00
Bank Of Madagasikara - 500 Ariary 2017, UNC
€1.00
Bank Of Madagasikara - 1000 Ariary 2017, UNC
€2.00
Bank Of Madagasikara - 200 Ariary 2017, UNC
€1.00
Bank Of Tanzania - 5000 Shillings 2010 - 2020, UNC
€8.00
Bank Of Tanzania - 2000 Shillings 2003 - 2009, UNC
€7.00
Bank Of Aldabra Island Fantasy - 100 Pounds, UNC
€3.00
Bank Of Aldabra Island Fantasy - 200 Pounds, UNC
€3.00
Bank Of Aldabra Island Fantasy - 500 Pounds, UNC
€3.00
Bank Of Aldabra Island Fantasy - 200 Dollars 2019, UNC
€2.00
Bank Of Aldabra Island Fantasy - 100 Dollars 2019, UNC
€2.00
Bank Of Aldabra Island Fantasy - 50 Dollars 2019, UNC
€2.00
Bank Of Aldabra Island Fantasy - 20 Dollars 2019, UNC
€2.00
Bank Of Aldabra Island Fantasy - 10 Dollars 2019, UNC
€2.00
Bank Of Aldabra Island Fantasy - 5 Dollars 2019, UNC
€2.00
Bank Of Congo - 200 Francs 2013, UNC
€1.00
Bank Of Congo - 200 Francs 2013, UNC
€1.20
Bank Of Congo - 500 Francs 2013, UNC
€2.00
Bank Of Congo - 1000 Francs 2013, UNC
€3.50
Bank Of Nigeria - 1 Pound 1967, UNC
€7.00
Bank Of Mozambique - 50 Meticais 1986, UNC
€1.50
Bank Of Mozambique - 50.000 Meticais 1993, UNC
€1.10
Bank Of Mozambique - 100.000 Meticais 1993, UNC
€1.30
Bank Of Madagasikara - 5000 Ariary 2017, PMG SGU 67
€35.00
Bank Of Madagasikara - 2000 Ariary 2017, PMG SGU 67
€35.00
Bank Of Rhodesia - 5 Dollars 1972, PMG CU 63
€300.00
Bank Of African States / Benin - 5000 Francs 1995, PMG GU 66
€70.00
Bank Of African States / Congo - 10.000 Francs 2000, PMG SGU 67
€120.00
Bank Of Kenya - 5 Shillings 1978, PMG GU 65
€35.00
Bank Of Kenya - 5 Shillings 1978, PMG GU 65
€35.00
Bank Of Congo - 500 Francs 1990, Legacy GN 66
€30.00
Bank Of Mali - 1000 Francs (1970 - 84), PMG CU 64
€240.00
Bank Of Malawi - 20 Kwacha 2019, UNC
€2.00
Bank Of Congo - 50 Francs 2013, UNC
€2.00
Bank Of Nigeria - 5 Naira 2019, UNC
€3.00
Bank Of Madagasikara - 100 Ariary Zato 2017, UNC
€3.00