Κατηγορίες

Ευρώπη

Russian Empire - 5 Rubles 1888, Aleksandr III
€650.00
Kingdom of Prussia (German states) - 20 Mark 1909 A, Wilhelm II
€500.00
France - 10 Francs 1859, Napoleon III
€200.00
Russian Empire - 5 Rubles 1888, Aleksandr III
€500.00
France - 1 Louis D'Or 1786-D (AU 50), Gad-361, No Dot, 1st Sem.
€900.00
British Virgin Islands - 50 Dollars 1988, Elizabeth II, Turtle
€85.00
Netherland - 10 Gulden 1897 (MS 64)
€570.00
Netherland - 10 Gulden 1897 (MS 66)
€900.00
Netherland - 10 Gulden 1889 (MS 62)
€500.00
Netherland - 10 Gulden 1897 (MS 64)
€550.00