Κατηγορίες

Ευρώπη

France - 5 Francs 1857, Napoleon III
195.00
France - 10 Francs 1900
220.00
Region of West Friesland (Dutch Republic) - 1 Ducat 1754
1,200.00
Netherlands - 10 Gulden 1932, Wilhelmina
400.00
Russian Empire - 5 Roubles 1899, Nicholas II
340.00
Russian Empire - 5 Roubles 1898, Nicholas II
350.00
Austrian Empire - 4 Ducats 1895, Franz Joseph I
1,020.00
Austrian Empire - 4 Ducats 1893, Franz Joseph I
990.00
France - 5 Francs 1866, Napoleon III
250.00
Kingdom of Prussia (German States) - 5 Mark 1877A, William I
400.00
Kingdom of Sardinia (Italian States) - 80 Lire 1826, Carlo Felice
2,100.00
Romania - 20 Lei 1944, Medallion, Ardealul Nostru
500.00
Hungary - 1 Dukat 1843, V Ferdinand
800.00
Austrian Empire - 10 Corona 1905, Franz Joseph I
300.00
Austrian Empire - 4 Florins / 10 Francs 1892 UNC, Franz Joseph I
250.00
Austrian Empire - 10 Corona 1905 (AU 58), Franz Joseph I
400.00
Hungary - 10 Korona 1908, I. Ferenc Jozsef
300.00
Netherland - 10 Gulden 1897 (MS 64)
570.00
Austria - Habsburg - 1 Ducat 1915, Franz Joseph I
260.00