Κατηγορίες

Ευρώπη

Austrian Empire - 4 Ducats 1912, Franz Joseph I
850.00
Austrian Empire - 10 Corona 1905 (AU 58), Franz Joseph I
400.00
Russian Empire - 10 Rubles 1899, Nikolai II
620.00
Russian Empire - 5 Rubles 1831 (AU DETAILS), CNB NA RUSSIA, Nikolai I
1,750.00
Russian Empire - 5 Rubles 1899, Nikolai II
340.00
Russian Empire - 5 Rubles 1900, Nikolai II
340.00
Spain - 80 Reales 1836, Isabel II, DIOS
400.00
Switzerland - 10 Francs 1922 B
250.00
Hungary - 10 Korona 1908, I. Ferenc Jozsef
300.00
Austrian Empire - 4 Ducats 1912, Franz Joseph I
930.00
France - 10 Francs 1899 A
195.00
Austrian Empire - 4 Ducats 1915, Franz Joseph I
820.00
Austrian Empire - 4 Ducats 1907, Franz Joseph I
920.00
Russian Empire - 5 Rubles 1899, Nikolai II
380.00
Russian Empire - 5 Rubles 1899, Nikolai II
380.00
Russian Empire - 5 Rubles 1898, Nikolai II
380.00
Russian Empire - 5 Rubles 1898, Nikolai II
380.00
Spain - 20 Pesetas 1887(62) (MS 66), PGV, Restrike, Alfonso XIII
570.00
Netherland - 10 Gulden 1897 (MS 64)
570.00
Netherland - 10 Gulden 1897 (MS 66)
900.00
Netherland - 10 Gulden 1889 (MS 62)
500.00
Austria - Habsburg - 1 Ducat 1915, Franz Joseph I
240.00