Κατηγορίες

Ευρώπη

Bank Of England - 10 Pounds 2000
20.00
Bank Of England - 10 Pounds 2000
20.00
Bank Of England - 10 Pounds 2000
20.00
Bank Of England - 10 Pounds 2000
20.00
Bank Of Albania - 10 Leke 1957, UNC
8.00
Bank Of Albania - 50 Leke 1957, UNC
12.00
Bank Of Albania - 100 Leke 1957, UNC
16.00
Bank Of Albania - 500 Leke 1957, UNC
20.00
Bank Of Albania - 1000 Leke 1957, UNC
25.00
Bank Of Italy - 1000 Lire 1990, Montessori
2.00
Bank Of Yugoslavia - Half Dinara 1919
20.00
Bank Of Serbia - 10 Dinara 1893
100.00
Bank Of Romania - 5000 Lei 1945
25.00
Bank Of New Caledonia - 2 Francs 1943
35.00
Bank Of France - 20 Francs 1942, UNC
55.00
Bank Of Yugoslavia - 1000 Dinara 1931, UNC
30.00
Bank Of Cyprus - 5 Pounds 1974
150.00
Bank Of Czech Republic - 100 Korun 1995
10.00
Bank Of Czech Republic - 100 Korun 1995
10.00
Bank Of Switzerland - 100 Francs 1965
40.00
Bank Of Cyprus - 1 Pound 1978
15.00
Bank Of Cyprus - 1 Shilling 1942
10.00
Bank Of Albania - 500 Lek 1953
70.00
Bank Of Albania - 10 Leke 1976
5.00
Bank Of Albania - 25 Leke 1976
5.00
Bank Of Russia - 500 Rubles 1912
25.00
Bank Of Albania - 500 Leke 1996
7.00
Bank Of Macedonia - 10 Denari 2018, UNC
1.00
Bank Of Romania Nationala - 1000 Lei 1993, PMG SGU 68
90.00
Bank Of French Pacific Territories - 1000 Francs 1996, PMG CU 64
130.00
Bank Of Isle of Man - 5 Pounds 1983, PMG SGU 67
70.00
Bank Of Poland - 50 Zlotych 1986
3.00
Bank Of Belgium - 5 Francs 1922 - 1926, PMG CAU 58
60.00
Bank Of Germany - 75 Pfennig 1921, UNC
2.50
Bank Of Germany - 25 Pfennig 1921, UNC
2.50
Bank Of Germany - 25 Pfennig 1921, UNC
2.50
Bank Of Germany - 50 Pfennig 1921, UNC
2.50
Bank Of Germany - 1 Pfennig 1921, UNC
2.50