Κατηγορίες

Ευρώπη

Bank Of Albania / Italian Occupation - 20 Franga 1939, PMG CU 64
500.00
Bank Of Cuba - 10 Pesos 1896 (Four pieces in a row)
250.00
Bank Of Switzerland - 100 Francs 1944 p35
120.00
Bank Of Yugoslavia - 100 Dinara 1920 P22
200.00
Bank Of Yugoslavia - 100 Dinara 1934 P31
200.00
Bank Of Belgium - 100 Francs / 20 Belgas 1933 - 1943
60.00
Bank Of Poland - 50 Złotych 1941
50.00
Bank Of Albania - 20 Franka Ari 1945
110.00
Bank Of Spain - 1000 Pesetas 1928
100.00
Bank Of Montenegro - 10 Perpera 1914
50.00
Bank Of Montenegro - 20 Perpera 1914
80.00
Bank Of Montenegro - 5 Perpera 1914
60.00
Bank Of Montenegro - 10 Perpera 1914
65.00
Bank Of Montenegro - 10 Perpera 1914
90.00
Bank Of Montenegro - 10 Perpera 1914
70.00
Bank Of Netherlands - 100 Gulden 1936
80.00
Bank Of Spain - 500 Pesetas 1954
140.00
Bank Of Spain - 1000 Pesetas 1951
100.00
Bank Of Netherlands - 10 Gulden 1925
100.00
Bank Of Netherlands - 100 Gulden 1931
90.00
Bank Of Denmark - 50 Kroner 1942
280.00
Bank Of Montenegro - 10 Perpera 1914
60.00
Bank Of Spain - 1000 Pesetas 1928
80.00
Bank Of Spain - 1000 Pesetas 1957
90.00
Bank Of Albania - 20 Franka Ari 1945
200.00
Bank Of Bulgaria - 200 Leva 1943
170.00
Bank Of Bulgaria - 250 Leva 1943 UNC
200.00
Bank Of Bulgaria - 500 Leva 1943 UNC
280.00
Bank Of Bulgaria - 200 Leva 1943 UNC
220.00
Bank Of Bulgaria - 250 Leva 1943
150.00
Bank Of Bulgaria - 500 Leva 1943
180.00
Bank Of Bulgaria - 500 Leva 1948
80.00
Bank Of Albania - 10 Lek 1940
35.00
Bank Of Albania - 10 Lek 1940
50.00
Bank Of Albania - 10 Leke 1947
200.00
Bank Of Switzerland - 20 Francs 1967
20.00
Bank Of England - 10 Pounds 2000
17.00