Κατηγορίες

Αγγλία

England - 1 Sovereign 2016 (MS 67 DPL), G. Britain, Elizabeth II
680.00
Newfoundland - 20 Cents 1885, Victoria, Silver
90.00
Newfoundland - 20 Cents 1900, Victoria, Silver
30.00
Newfoundland - 1 Cent 1942, George VI UNC
45.00
Newfoundland - 50 Cents 1909, Edward VII, Silver
25.00
England - 1 Penny 1853, Victoria
35.00
England - 6 Pence 1859, Victoria, Silver unc
90.00
England - 1 Farthing 1893, Victoria
25.00
England - 6 Pence 1900, Victoria, Silver
55.00
England - 1 Farthing 1900, Victoria
15.00
England - 1 Shilling 1899, Victoria, Silver
45.00
England - Half Penny 1854, Victoria
40.00
England - Half Penny 1901, Victoria
15.00
England - 1 Shilling 1890, Victoria, Silver
50.00
England - 1 Penny 1884, Victoria
25.00
England - Half Penny 1894, Victoria
25.00
England - 3 Pence 1897, Victoria, Silver
25.00
England - 1 Penny 1901, Victoria
15.00
England - 1 Florin 1896, Victoria, Silver
130.00
England - 1½ Pence 1843, Victoria, Silver
100.00
England - 2 Florins 1889, Victoria, Silver
130.00
England - 5 Shillings 1951, George VI, Festival of Britain
15.00
England - 1 Crown 1893, Victoria, Silver
90.00
England - 1 Crown 1902, Edward VII, Silver
160.00
England - 1 Crown 1820, George III, Silver
120.00
England - 1 Sovereign 1877M (MS 61), ST. George, Australia
720.00
England - Half Sovereign 1907 UNC, Edward VII
330.00
England - Half Sovereign 1912 UNC, George V
330.00