Κατηγορίες

Αγγλία

England - 1 Sovereign 1853, Victoria
550.00
England - 1 Sovereign 2024, Charles III
490.00
England - 5 Sovereigns 1887 (MS 61), G. Britain, Victoria
4,900.00
England - 2 Sovereigns 1887 (MS 61), G. Britain, Victoria
2,000.00
England - 1 Sovereign 1844, Victoria
520.00
England - 1 Sovereign 1881(s), Victoria
530.00
England - Half Sovereign 2022, Elizabeth II
300.00
England - 1 Sovereign 2020 (MS 69 DPL), G. Britain, Elizabeth II
580.00
England - 1 Sovereign 1926SA (MS 63), S. Africa, George V
600.00
England - 1 Sovereign 1900M (MS 62), Australia, Victoria
650.00
England - 1 Sovereign 1919C (MS 61), Canada, George V
650.00
England - 1 Sovereign 1918C (MS 62), Canada, George V
700.00
England - 1 Sovereign 1911C (MS 63), Canada, George V
700.00
England - 1 Sovereign 1877S (MS 62), Shield, Australia, Victoria
1,000.00
England - 1 Sovereign 1878S (MS 61), Shield, Australia, Victoria
800.00
England - Half Sovereign 1980, Elizabeth II, PROOF
320.00
England - 2 Sovereigns 1887 (MS 63), G. Britain, Victoria
2,700.00