Κατηγορίες

Αγγλία

England - 1 Sovereign 1864, Victoria
460.00
England - 1 Florin 1919, George V, Silver
15.00
England - Half Sovereign 1910, Edward VII
240.00
England - 5 Sovereigns 2019, Elizabeth II
2,850.00
England - 5 Sovereigns 2016, Elizabeth II
2,750.00
England - Half Sovereign 1907, Edward VII
245.00
England - Half Sovereign 1884, Victoria
300.00
England - Half Sovereign 1908, Edward VII
245.00
England - 2 Sovereign 1887 (MS 63), Victoria
2,700.00
England - 5 Sovereign 1887 (MS 63), Victoria
9,500.00
England - 5 Sovereign 1887 (MS 61), Victoria
4,200.00
England - 1 Sovereign 1957, Elizabeth II
475.00
England - 1 Sovereign 1959, Elizabeth II
465.00
England - Half Crown 1919, George V, Silver
35.00
England - Token - 1985 Yeoman Warder
25.00
England - Half Sovereign 1914 (MS 64), G. Britain, Edward VII
360.00
England - Half Sovereign 1906 (MS 62), G. Britain, Edward VII
310.00
Jersey - ¹⁄₂₆ Shilling 1861, Victoria
20.00
England - 5 Pounds 2022, The Royal Tudor Beasts, Elizabeth II
35.00
England - 1 Dollar 1897, British Trade Dollar, Silver
250.00
England - 1 Sovereign 1865, Victoria
600.00
England - Half Sovereign 1907, Edward VII
240.00
England - Half Sovereign 1908, Edward VII
245.00