Κατηγορίες

Ασημένια Επενδυτικά Νομίσματα

USA - 1 Dollar (1 OZ) 2021, "American Silver Eagle", Silver 999*
38.00
USA - 1 Dollar (1 OZ) 2000, "American Silver Eagle", Silver 999*
38.00
USA - 1 Dollar (1 OZ) 1989, "American Silver Eagle", Silver 999*
39.00
USA - 1 Dollar (1 OZ) 1998, "American Silver Eagle", Silver 999*
37.00
USA - 1 Dollar (1 OZ) 2004, "American Silver Eagle", Silver 999*
39.00
USA - 1 Dollar (1 OZ) 1988, "American Silver Eagle", Silver 999*
39.00
USA - 1 Dollar (1 OZ) 1994, "American Silver Eagle", Silver 999*
39.00
USA - 1 Dollar (1 OZ) 2005, "American Silver Eagle", Silver 999*
37.00
USA - 1 Dollar (1 OZ) 1991, "American Silver Eagle", Silver 999*
39.00
USA - 1 Dollar (1 OZ) 2008, "American Silver Eagle", Silver 999*
37.00
USA - 1 Dollar (1 OZ) 1992, "American Silver Eagle", Silver 999*
38.00
USA - 1 Dollar (1 OZ) 1990, "American Silver Eagle", Silver 999*
38.00
USA - 1 Dollar (1 OZ) 1995, "American Silver Eagle", Silver 999*
37.00
USA - 1 Dollar (1 OZ) 1987, "American Silver Eagle", Silver 999*
37.00
USA - 1 Dollar (1 OZ) 1996, "American Silver Eagle", Silver 999*
37.00
USA - 1 Dollar (1 OZ) 2001, "American Silver Eagle", Silver 999*
38.00
USA - 1 Dollar (1 OZ) 1986, "American Silver Eagle", Silver 999*
39.00
USA - 1 Dollar (1 OZ) 2009, "American Silver Eagle", Silver 999*
36.00
USA - 1 Dollar (1 OZ) 1993, "American Silver Eagle", Silver 999*
36.00
USA - 1 Dollar (1 OZ) 1997, "American Silver Eagle", Silver 999*
36.00
Austria - 1½ Euro (1 OZ) 2023, Vienna Philharmonic, Silver 999*
36.00
USA - 1 Dollar (1 OZ) 1998, "American Silver Eagle", Silver 999*
55.00
USA - 1 Dollar (1 OZ) 2001, "American Silver Eagle", Silver 999*
45.00
Austria - 1½ Euro (1 OZ) 2010, Vienna Philharmonic, Silver 999*
34.00
England - 1 Florin 1896, Victoria, Silver
130.00
Australia - 1 Dollar (1 OZ) 1999, Elizabeth II, Silver 999*
50.00