Κατηγορίες

Banknotes

Bank Of England - 10 Pounds 2000
20.00
Bank Of England - 10 Pounds 2000
20.00
Bank Of England - 10 Pounds 2000
20.00
Bank Of England - 10 Pounds 2000
20.00
Bank Of USA - 10 Dollars 2004 A
20.00
Bank Of Australia - 1 Dollar 1983, PMG CU 64
30.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 5000 Δραχμές 1947
350.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 500 Δραχμές 1944
60.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 100 Δραχμές 1944
30.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 100 Δραχμές 1944
20.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 1000 Δραχμές 1947
60.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 1000 Δραχμές 1947
50.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 1000 Δραχμές 1947
60.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 500 Δραχμές 1944
60.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 100 Δραχμές 1944
45.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 100 Δραχμές 1944
15.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 100 Δραχμές 1944
15.00
Τράπεζα της Κρήτης - 25 Δραχμές 1915
180.00
Τράπεζα της Κρήτης - 25 Δραχμές 1915
180.00
Bank Of Australia - 100 Dollars 1984 - 1996
90.00
Bank Of Sudan - 20 Pounds 2015
4.00
Bank Of Libya - 10 Dinars 2009, UNC
16.00
Bank Of Madagasikara - 100 Ariary 2004, UNC
5.00
Bank Of Sudan - 2 Pounds 2011, UNC
3.00
Bank Of Mozambique - 500 Escudos 1967, UNC
6.00
Bank Of Liberia - 100 Dollars 2009, UNC
7.00
Bank Of Zambia - 100 Kwacha 2008, UNC
5.00
Bank Of USA - 2 Dollars 2013, UNC
4.50
Bank Of Albania - 10 Leke 1957, UNC
8.00
Bank Of Albania - 50 Leke 1957, UNC
12.00