Κατηγορίες

Banknotes

Ιόνιοις Νήσοις - 100 Δραχμές 1941
45.00
Bank Of Albania - 10 Leke 1957, UNC
8.00
Bank Of Albania - 50 Leke 1957, UNC
12.00
Bank Of Albania - 100 Leke 1957, UNC
16.00
Bank Of Albania - 500 Leke 1957, UNC
20.00
Bank Of Albania - 1000 Leke 1957, UNC
25.00
Bank Of USA - 10 Dollars 1934 D
35.00
Bank Of USA - 5 Dollars 1963
10.00
Bank Of USA - 5 Dollars 1963
12.00
Bank Of USA - 2 Dollars 1953
8.00
Bank Of USA - 2 Dollars 1953 A
9.00
Bank Of USA - 2 Dollars 1953 B
12.00
Bank Of USA - 2 Dollars 1953 C
12.00
Bank Of USA - 2 Dollars 1953
10.00
Bank Of USA - 1 Dollar 1935 F
8.00
Bank Of USA - 1 Dollar 1935 G
4.00
Bank Of USA - 1 Dollar 1935 E
8.00
Bank Of USA - 1 Dollar 1935 G
14.00
Bank Of USA - 1 Dollar 1957 A
7.00
Bank Of USA - 1 Dollar 1957 A
6.00
Bank Of USA - 1 Dollar 1957
7.00
Bank Of USA - 1 Dollar 1957
7.00
Bank Of USA - 1 Dollar 1935 F
8.00
Bank Of Cyprus - 1 Pound 1972
12.00
Bank Of Indonesia - 500 Rupiah 1992
2.00
Bank Of Italy - 1000 Lire 1990, Montessori
2.00
Bank Of Yugoslavia - Half Dinara 1919
20.00
Bank Of Serbia - 10 Dinara 1893
90.00
Bank Of Romania - 5000 Lei 1945
25.00
Bank Of Pakistan - 100 Rupees 1975 - 1982, Haj Note, UNC
110.00