Κατηγορίες

Banknotes

Τράπεζα της Ελλάδος - 5000 Δραχμές 1947
€70.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 1000 Δραχμές 1947
€20.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 5000 Δραχμές 1950
€80.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 5000 Δραχμές 1950
€50.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 5000 Δραχμές 1950
€90.00
Bank Of Cyprus - 5 Pounds 1974
€150.00
Bank Of France - 50 Francs 1994
€5.00
Bank Of Czech Republic - 100 Korun 1995
€10.00
Bank Of Czech Republic - 100 Korun 1995
€10.00
Bank Of Cuba - 5 Pesos 1972
€6.00
Bank Of Cuba - 5 Pesos 1972
€6.00
Bank Of Cuba - 1 Peso 1980
€4.00
Bank Of Cuba - 20 Pesos 1978
€7.00
Bank Of Pakistan - 1 Rupee 1972 - 1977
€5.00
Bank Of Madagascar - 25000 Francs 1998 - 2003
€15.00
Bank Of Western African States - 1000 Francs 1991 - 2003
€10.00
Bank Of Switzerland - 100 Francs 1965
€90.00
Bank Of Cyprus - 1 Pound 1978
€25.00
Bank Of Lebanon - 1 Livre 1952 - 1964
€25.00
Bank Of Cyprus - 1 Shilling 1942
€30.00
Bank Of Portugal - 20 Escudos 1954
€8.00
Bank Of Albania - 500 Lek 1953
€70.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 50 Δραχμές 1954
€90.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 10 Δραχμές 1955
€210.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 20 Δραχμές 1955
€210.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 50 Δραχμές 1955
€150.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 5000 Δραχμές 1997
€20.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 100 Δραχμές 1944
€35.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 100 Δραχμές 1967
€10.00
Βασίλειον της Ελλάδος - 1 Δραχμή 1917
€30.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 1000 Δραχμές 1935
€30.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 1000 Δραχμές 1935
€40.00