Κατηγορίες

Ιονίων Νήσων

Greece - 30 Lepta 1852, William IV / Victoria, Silver
€70.00
Greece - 30 Lepta 1852, William IV / Victoria, Silver
€45.00
Greece - 30 Lepta 1862, William IV / Victoria, Silver
€130.00
Greece - 30 Lepta 1857, William IV / Victoria, Silver
€250.00
Greece - 30 Lepta 1851, William IV / Victoria, Silver
€200.00
Greece - 30 Lepta 1849, William IV / Victoria, Silver
€130.00
Greece - 30 Lepta 1848, William IV / Victoria, Silver
€170.00
Greece - 1 Lepton 1851, William IV / Victoria
€40.00
Greece - 1 Lepton 1849, William IV / Victoria
€90.00
Greece - 1 Lepton 1848, William IV / Victoria
€45.00
Greece - 1 Lepton 1834, William IV / Victoria
€40.00
Greece - 1 Obol 1819, George III
€45.00
Greece - 2 Lepta 1819, George III
€50.00
Greece - 2 Lepta 1820 (AU 58 BN), Ionian Islands, George III
€350.00
Greece - 1 Obol 1819
€50.00
Greece - 30 Lepta 1834 (XF 45), Ionian Islands
€190.00
Greece - 30 Lepta 1852, Silver
€60.00
Greece - 30 Lepta 1862, Silver
€45.00
Greece - 30 Lepta 1834, Silver
€50.00
Greece - 1 Obol 1819
€40.00
Greece - 1 Lepton 1848
€200.00
Greece - 1 Lepton 1862
€170.00
Greece - 30 Lepta 1852, Silver
€130.00
Greece - 1 Lepton 1853
€150.00