Κατηγορίες

2017

Γερμανία - 2 Ευρώ 2017 G, Ακυκλοφόρητο
4.00
Μονακό - 2 Ευρώ 2017, Ακυκλοφόρητο, B.U.
70.00
Κύπρος - 2 Ευρώ 2017, Ακυκλοφόρητο
4.50
Ιταλία - 2 Ευρώ 2017 B, Ακυκλοφόρητο
4.50
Λιθουανία - 2 Ευρώ 2017, Ακυκλοφόρητο
4.50
Λετονία - 2 Ευρώ 2017 A, Ακυκλοφόρητο
4.00
Λετονία - 2 Ευρώ 2017 B, Ακυκλοφόρητο
4.00
Μάλτα - 2 Ευρώ 2017 B, Ακυκλοφόρητο
5.50
Σλοβενία - 2 Ευρώ 2017, Ακυκλοφόρητο
4.70
Ελλάδα - 2 Ευρώ 2017 B, Ακυκλοφόρητο
5.00
Ισπανία - 2 Ευρώ 2017, Ακυκλοφόρητο
5.50
Μάλτα - 2 Ευρώ 2017 A, Ακυκλοφόρητο
6.50
Σλοβακία - 2 Ευρώ 2017, Ακυκλοφόρητο
4.90
Ελλάδα - 2 Ευρώ 2017 A, Ακυκλοφόρητο
5.00
Γαλλία - 2 Ευρώ 2017 A, Ακυκλοφόρητο
4.50
Εσθονία - 2 Ευρώ 2017, Ακυκλοφόρητο
4.90
Ιταλία - 2 Ευρώ 2017 A, Ακυκλοφόρητο
5.50
Γαλλία - 2 Ευρώ 2017 B, Ακυκλοφόρητο
4.50