Κατηγορίες

Σφάλματα - Ιδιωτικά

England - 1 Dollar 1804, George III, Bank of England Token, Silver
€450.00
USA - 1 Dollar 1921, "Morgan Dollar", Silver mind error
€60.00
France - Token - Louis XV 1757, Casual parts, Silver
€130.00
France - Token - Louis XV 1738, Etats de Bretagne, Rennes
€300.00
Greece - 1 Drachma 1901, Silver
€90.00
Greece - 1 Drachma - 1988 - 98 (AU 55), Bouboulina, Die Adjustment
€150.00