Κατηγορίες

2016

Λετονία - 2 Ευρώ 2016, Vidzeme, (Coin Card)
20.00
Γερμανία - 2 Ευρώ 2016 A, Ακυκλοφόρητο
4.00
Γερμανία - 2 Ευρώ 2016 F, Ακυκλοφόρητο
4.00
Γερμανία - 2 Ευρώ 2016 J, Ακυκλοφόρητο
4.00
Σλοβακία - 2 Ευρώ 2016, Ακυκλοφόρητο
4.00
Εσθονία - 2 Ευρώ 2016, Ακυκλοφόρητο
6.00
Ελλάδα - 2 Ευρώ 2016 A, Ακυκλοφόρητο
5.00
Ελλάδα - 2 Ευρώ 2016 B, Ακυκλοφόρητο
5.00
Αυστρία - 2 Ευρώ 2016, Ακυκλοφόρητο
4.50
Βέλγιο - 2 Ευρώ 2016 A, Ακυκλοφόρητο
9.50
Γαλλία - 2 Ευρώ 2016 A, Ακυκλοφόρητο
4.50
Γαλλία - 2 Ευρώ 2016 B, Ακυκλοφόρητο
4.50
Ιρλανδία - 2 Ευρώ 2016, Ακυκλοφόρητο
5.50
Ιταλία - 2 Ευρώ 2016 A, Ακυκλοφόρητο
6.00
Ιταλία - 2 Ευρώ 2016 B, Ακυκλοφόρητο
9.00
Λετονία - 2 Ευρώ 2016 A, Ακυκλοφόρητο
5.50
Λετονία - 2 Ευρώ 2016 B, Ακυκλοφόρητο
4.00
Λιθουανία - 2 Ευρώ 2016, Ακυκλοφόρητο
4.50
Μάλτα - 2 Ευρώ 2016 A, Ακυκλοφόρητο
8.50
Μάλτα - 2 Ευρώ 2016 B, Ακυκλοφόρητο
8.50
Σλοβενία - 2 Ευρώ 2016, Ακυκλοφόρητο
4.00
Ισπανία - 2 Ευρώ 2016, Ακυκλοφόρητο
4.00
Γερμανία - 2 Ευρώ 2016 G, Ακυκλοφόρητο
4.00
Γερμανία - 2 Ευρώ 2016 D, Ακυκλοφόρητο
4.00