Κατηγορίες

World Coins

England - Half Sovereign 1914 (MS 64), G. Britain, Edward VII
360.00
England - Half Sovereign 1906 (MS 62), G. Britain, Edward VII
310.00
England - Half Sovereign 1906 (MS 63), G. Britain, Edward VII
330.00
England - Half Sovereign 1902 (MS 62), G. Britain, Edward VII
300.00
Egypt - 2 Qirsh 1937, Farouk, Silver
12.00
Russian Empire - 2 Kopecks 1813, Aleksandr I / Nikolai I
9.00
Soviet Union (Russia) - 3 Kopecks 1924
5.00
Russian Empire - 5 Kopecks 1874, Aleksandr II / III / Nikolai II
13.00
Russian Empire - 1 Kopeck 1823, Aleksandr I / Nikolai I
8.00
Jersey - ¹⁄₁₂ Shilling 1894, Victoria
10.00
India - British (British India) - Quarter Anna 1877, Victoria
6.00
Russian Empire - 3 Kopecks 1915, Nikolai II
10.00
Russian Empire - 2 Kopecks 1831-1839, Nikolai I
10.00
Egypt - 50 Qirsh 1956, Evacuation of the British, Silver
50.00
Egypt - 50 Qirsh 1956, Evacuation of the British, Silver
50.00
Jersey - ¹⁄₂₆ Shilling 1861, Victoria
20.00
Egypt - 10 Qirsh/ Piastres 1917, Hussein Kamel, Silver
23.00
Egypt - 10 Qirsh/ Piastres 1916, Hussein Kamel, Silver
26.00
Egypt - 10 Qirsh/ Piastres 1917, Hussein Kamel, Silver
23.00
Romania - 5 Lei 1881, Carol I, Silver
130.00
Romania - 5 Lei 1883, Carol I, Silver
150.00
Egypt - 20 Qirsh/ Piastres 1917, Hussein Kamel, Silver
70.00
Bulgaria - 5 Leva 1892, Ferdinand I, Silver
100.00
South Africa - 1 Rand 1962
240.00
Niue - 2 Dollars (1 OZ) 2022, Elizabeth II, Aladdin, Silver 999*
45.00
England - 5 Pounds 2022, The Royal Tudor Beasts, Elizabeth II
35.00
France - 40 Francs 1808 A, Napoleon I
900.00
Tunisia - 20 Francs 1892 A, Ali III
440.00
Tunisia - 20 Francs 1897 A, Ali III
430.00