Κατηγορίες

Βασιλιάς Γεώργιος Α΄

Greece - 1 Drachma 1910(a) (MS 63), Silver
€200.00
Greece - 2 Lepta 1900A (MS 65 RD)
€200.00
Greece - 1 Drachma 1874A (AU 50), KM-38, Silver
€150.00
Greece - 50 Lepta 1874A, George I, Silver
€45.00
Greece - 20 Drachmas 1876A (AU 55)
€750.00
Greece - 1 Lepton 1878, George I
€70.00
Greece - 1 Drachma 1873A, George I, Silver
€12.00
Greece - 1 Drachma 1874A, George I, Silver
€20.00
Greece - 1 Drachma 1910, George I, Silver
€15.00
Greece - 1 Drachma 1910, George I, Silver
€12.00
Greece - 1 Drachma 1883A, George I, Silver
€20.00
Greece - 20 Lepta 1912, George I
€10.00
Greece - 10 Lepta 1912, George I
€5.00
Greece - 5 Lepta 1900A, Georgios
€8.00
Greece - 5 Lepta 1912, George I
€5.00
Greece - 10 Lepta 1912, George I
€5.00
Greece - 20 Lepta 1912, George I
€5.00
Greece - 20 Lepta 1900A, Georgios
€12.00
Greece - 20 Lepta 1900A, Georgios
€17.00
Greece - 10 Lepta 1900A, Georgios
€15.00
Greece - 10 Lepta 1900A, Georgios
€10.00
Greece - 5 Lepta 1900A, Georgios
€10.00
Greece - 5 Lepta 1912, George I
€7.00
Greece - 10 Lepta 1912, George I
€5.00
Greece - 20 Lepta 1912, George I
€7.00
Greece - 5 Drachmas 1875A, George I, Silver
€45.00
Greece - 5 Drachmas 1875A, George I, Silver
€30.00
Greece - 5 Drachmas 1901, Georgios, Silver
€75.00
Greece - 5 Drachmas 1901, Georgios, Silver
€45.00
Greece - 5 Drachmas 1901, Georgios, Silver
€45.00
Greece - 100 Drachmas 1876 A, George I
-
Greece - 10 Drachmas 1876 A, George I UNC
€1,200.00
Greece - 10 Drachmas 1876 A (AU), George I
€700.00
Greece - 50 Lepta 1901 (MS 61), Crete, Silver
€1,350.00
Greece - 5 Drachmas 1901, Georgios, Silver
€150.00
Greece - 2 Drachmas 1911 (MS 61), Silver
€600.00
Greece - 5 Drachmas 1876A (MS 61), Silver
€1,000.00
Greece - 1 Drachma 1910 (MS 62), Silver
€150.00
Greece - 2 Drachmas 1901, Georgios, Silver
€350.00