Κατηγορίες

Βασιλιάς Γεώργιος Α΄

Greece - 1 Drachma 1873A (MS 64), George I, Silver
1,600.00
Greece - 1 Drachma 1910 (MS 66), George I, Silver
1,000.00
Greece - 1 Drachma 1868-A (MS 64), George I, Silver
1,000.00
Greece - 20 Drachmas 1876A (AU 58), George I
1,100.00
Greece - 5 Drachmas 1876A (AU 58), George I
3,000.00
Greece - 20 Drachmas 1884A (MS 61), George I
600.00
Greece - 20 Drachmas 1876A (AU 55), George I
900.00
Greece - 20 Drachmas 1884A, George I
480.00
Greece - 2 Drachmas 1911 (MS 62), George I, Silver
700.00
Greece - 1 Drachma 1910 (UNC DETAILS), Cleaned, George I, Silver
45.00
Greece - 5 Drachmas 1876A (AU 55), George I, Silver
300.00
Greece - 5 Drachmas 1875A (AU 58), George I, Silver
550.00
Greece - 5 Drachmas 1875A (MS 60), George I, Silver
800.00
Greece - 1 Drachma 1873A (AU 50), George I, Silver
70.00
Greece - 5 Drachmas 1875A George I, Silver
200.00
Greece - 2 Drachmas 1911, George I, Silver
45.00
Greece - 50 Lepta 1874-A (MS 63), George I, Silver
230.00
Greece - 5 Lepta 1878-K (VF 30), George I
40.00
Greece - 2 Drachmas 1911 (MS 63), George I, Silver
1,000.00
Greece - 10 Lepta 1912 (AU 55), Without Privy Marks, George I
450.00
Greece - 10 Lepta 1878, George I
40.00
Greece - 10 Lepta 1869-BB (AU 55), George I
60.00
Greece - 5 Drachmas 1876A (MS 61), George I, Silver
1,000.00
Greece - 1 Drachma 1910 (AU 55), George I, Silver
70.00
Greece - 50 Lepta 1874, George I, Silver
30.00
Greece - 5 Lepta 1869, George I
40.00
Greece - 1 Lepton 1869, George I
30.00
Greece - 1 Lepton 1869, George I
40.00
Greece - 1 Lepton 1878, George I
50.00
Greece - 2 Lepta 1869, George I
50.00
Greece - 10 Lepta 1882A (MS 63 BN), George I
240.00
Greece - 1 Lepton 1878, George I
20.00
Greece - 5 Lepta 1870BB (AU 55 BN), George I
400.00
Greece - 1 Lepton 1878K (MS 62 BN), George I
100.00
Greece - 1 Drachma 1874A (AU 50), KM-38, George I, Silver
150.00
Greece - 1 Lepton 1878, George I
70.00