Κατηγορίες

Βασιλιάς Γεώργιος Α΄

Greece - 5 Drachmas 1876A, George I, Silver
€40.00
Greece - 100 Drachmas 1876A (AU DETAILS), George I
Greece - 1 Lepton 1869BB (UNC DETAILS), Corrosion, George I
€65.00
Greece - 10 Lepta 1882A (MS 63 BN), George I
€240.00
Greece - 2 Lepta 1869, George I
€40.00
Greece - 1 Lepton 1878, George I
€20.00
Greece - 1 Lepton 1878, George I
€25.00
Greece - 5 Lepta 1870BB (AU 55 BN), George I
€400.00
Greece - 2 Drachmas 1911, George I, Silver
€22.00
Greece - 2 Drachmas 1873, George I, Silver
€18.00
Greece - 2 Drachmas 1911, George I, Silver
€25.00
Greece - 1 Lepton 1878K (MS 62 BN), George I
€100.00
Greece - 1 Drachma 1911 (AU 55), George I, Silver
€50.00
Greece - 1 Drachma 1910(a) (MS 63), George I, Silver
€200.00
Greece - 1 Drachma 1874A (AU 50), KM-38, George I, Silver
€150.00
Greece - 1 Lepton 1878, George I
€70.00
Greece - 1 Drachma 1874A, George I, Silver
€20.00
Greece - 1 Drachma 1910, George I, Silver
€15.00
Greece - 1 Drachma 1910, George I, Silver
€12.00
Greece - 1 Drachma 1883A, George I, Silver
€20.00
Greece - 10 Lepta 1912, George I
€5.00
Greece - 5 Drachmas 1875A, George I, Silver
€30.00
Greece - 1 Drachma 1910 (MS 62), George I, Silver
€150.00
Greece - 5 Drachmas 1876A (AU DETAILS), Cleaned, George I, Silver
€250.00
Greece - 1 Lepton 1869, George I
€50.00
Greece - 1 Lepton 1878, George I
€80.00
Greece - 1 Drachma 1911, George I, Silver
€12.00
Greece - 5 Lepta 1878, George I
€80.00
Greece - 1 Drachma 1910, George I, Silver
€8.00
Greece - 50 Lepta 1874A, George I, Silver
€20.00
Greece - 1 Drachma 1910, George I, Silver
€10.00
Greece - 2 Drachmas 1873A, George I, Silver
€50.00
Greece - 1 Drachma 1883A, George I, Silver
€60.00
Greece - 50 Lepta 1874A, George I, Silver
€25.00
Greece - 10 Lepta 1882, George I
€50.00
Greece - 10 Lepta 1870, George I
€50.00
Greece - 5 Lepta 1878, George I
€60.00
Greece - 5 Lepta 1870, George I
€45.00
Greece - 2 Lepta 1869, George I
€35.00
Greece - 1 Lepton 1878 - K (Env. Damage AU DETAILS), George I
€50.00