Κατηγορίες

Βασιλιάς Γεώργιος Α΄

Greece - 5 Drachmas 1876A (AU 58), George I
3,000.00
Greece - 50 Lepta 1883A (AU 58), George I, Silver
120.00
Greece - 20 Drachmas 1876A, George I
790.00
Greece - 50 Lepta 1883A, George I, Silver
35.00
Greece - 2 Drachmas 1873A, George I, Silver
100.00
Greece - 1 Drachma 1868A, George I, Silver
15.00
Greece - 1 Drachma 1868A, George I, Silver
10.00
Greece - 5 Lepta 1870, George I
65.00
Greece - 10 Lepta 1882, George I
5.00
Greece - 5 Lepta 1869, George I
15.00
Greece - 5 Lepta 1869, George I
25.00
Greece - 10 Lepta 1882, George I
35.00
Greece - 5 Lepta 1869, George I
25.00
Greece - 10 Lepta 1869, George I
50.00
Greece - 10 Lepta 1869, George I
15.00
Greece - 5 Lepta 1870, George I
65.00
Greece - 10 Lepta 1870, George I
15.00
Greece - 10 Lepta 1882A, George I
5.00
Greece - 5 Drachmas 1876A, George I
1,950.00
Greece - 20 Drachmas 1876A, George I
900.00
Greece - 5 Drachmas 1876A, George I
2,500.00
Greece - 2 Lepta 1869, George I
30.00
Greece - 2 Lepta 1869, George I
25.00
Greece - 2 Lepta 1878, George I
25.00
Greece - 2 Lepta 1869, George I
25.00
Greece - 2 Drachmas 1883A, George I, Silver
20.00
Greece - 2 Drachmas 1883A, George I, Silver
20.00
Greece - 2 Drachmas 1873A, George I, Silver
25.00
Greece - 5 Drachmas 1876A (MS 61), George I, Silver
1,000.00
Greece - 1 Drachma 1873A (MS 64), George I, Silver
1,600.00
Greece - 20 Drachmas 1876A (AU 55), George I
900.00
Greece - 2 Drachmas 1911 (MS 62), George I, Silver
700.00
Greece - 5 Drachmas 1876A (AU 55), George I, Silver
300.00
Greece - 5 Drachmas 1875A (MS 60), George I, Silver
800.00
Greece - 5 Drachmas 1875A George I, Silver
200.00
Greece - 2 Drachmas 1911, George I, Silver
45.00
Greece - 50 Lepta 1874-A (MS 63), George I, Silver
230.00
Greece - 5 Lepta 1878-K (VF 30), George I
40.00
Greece - 2 Drachmas 1911 (MS 63), George I, Silver
1,000.00