Κατηγορίες

Βασιλιάς Γεώργιος Α΄

Greece - 10 Lepta 1879, George I
30.00
Greece - 5 Lepta 1870, George I
15.00
Greece - 50 Lepta 1874, George I, Silver
30.00
Greece - 2 Drachmas 1873A, George I, Silver
20.00
Greece - 5 Lepta 1882, George I
7.00
Greece - 5 Lepta 1869, George I
50.00
Greece - 5 Lepta 1869, George I
40.00
Greece - 1 Lepton 1869, George I
30.00
Greece - 1 Lepton 1869, George I
40.00
Greece - 1 Lepton 1869, George I
20.00
Greece - 1 Lepton 1878, George I
15.00
Greece - 5 Lepta 1912, George I
25.00
Greece - 1 Lepton 1878, George I
50.00
Greece - 2 Lepta 1869, George I
50.00
Greece - 5 Drachmas 1876A, George I, Silver
40.00
Greece - 1 Lepton 1869BB (UNC DETAILS), Corrosion, George I
65.00
Greece - 10 Lepta 1882A (MS 63 BN), George I
240.00
Greece - 2 Lepta 1869, George I
40.00
Greece - 1 Lepton 1878, George I
20.00
Greece - 5 Lepta 1870BB (AU 55 BN), George I
400.00
Greece - 2 Drachmas 1911, George I, Silver
22.00
Greece - 2 Drachmas 1911, George I, Silver
25.00
Greece - 1 Lepton 1878K (MS 62 BN), George I
100.00
Greece - 1 Drachma 1911 (AU 55), George I, Silver
50.00
Greece - 1 Drachma 1874A (AU 50), KM-38, George I, Silver
150.00
Greece - 1 Lepton 1878, George I
70.00
Greece - 1 Drachma 1874A, George I, Silver
20.00
Greece - 1 Drachma 1910, George I, Silver
15.00
Greece - 1 Drachma 1910, George I, Silver
12.00
Greece - 1 Drachma 1883A, George I, Silver
20.00
Greece - 5 Drachmas 1875A, George I, Silver
30.00
Greece - 1 Drachma 1910 (MS 62), George I, Silver
150.00
Greece - 5 Drachmas 1876A (AU DETAILS), Cleaned, George I, Silver
250.00
Greece - 1 Lepton 1878, George I
80.00
Greece - 1 Drachma 1911, George I, Silver
12.00
Greece - 5 Lepta 1878, George I
80.00
Greece - 1 Drachma 1910, George I, Silver
8.00
Greece - 50 Lepta 1874A, George I, Silver
20.00
Greece - 2 Drachmas 1873A, George I, Silver
50.00