Κατηγορίες

Τράπεζα της Ελλάδος (1944-1956)

Τράπεζα της Ελλάδος - 5000 Δραχμές 1950
80.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 5000 Δραχμές 1950
50.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 5000 Δραχμές 1950
90.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 50 Δραχμές 1954
90.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 10 Δραχμές 1955
210.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 20 Δραχμές 1955
210.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 50 Δραχμές 1955
150.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 50 Δραχμές 1954
100.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 10 Δραχμές 1954
90.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 10.000 Δραχμές 1947
110.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 10.000 Δραχμές 1947
140.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 10.000 Δραχμές 1947
110.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 50 Δραχμές 1955
35.00