Κατηγορίες

Τράπεζα της Ελλάδος (1944-1956)

Τράπεζα της Ελλάδος - 50 Δραχμές 1954
€100.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 5000 Δραχμές 1947
€200.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 10 Δραχμές 1954
€90.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 10.000 Δραχμές 1947
€110.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 10.000 Δραχμές 1947
€140.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 10.000 Δραχμές 1947
€110.00
Bank Of Greece - 50.000 Drachmas 1944
€25.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 50 Δραχμές 1955
€20.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 1 Δραχμή 1944
€5.00