Κατηγορίες

Τράπεζα της Ελλάδος (1944-1956)

Τράπεζα της Ελλάδος - 50 Δραχμές 1954
€90.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 10 Δραχμές 1955
€210.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 20 Δραχμές 1955
€210.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 50 Δραχμές 1955
€150.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 1000 Δραχμές 1947
€40.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 50 Δραχμές 1954
€100.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 5000 Δραχμές 1947
€200.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 10 Δραχμές 1954
€90.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 10.000 Δραχμές 1947
€110.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 10.000 Δραχμές 1947
€140.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 10.000 Δραχμές 1947
€110.00