Κατηγορίες

Τράπεζα της Ελλάδος (1944-1956)

Τράπεζα της Ελλάδος - 20 Δραχμές 1955
35.00
Βασίλειον της Ελλάδος - 5 Δραχμές 1945
13.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 5000 Δραχμές 1947
350.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 1000 Δραχμές 1947
60.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 1000 Δραχμές 1947
50.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 1000 Δραχμές 1947
60.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 10 Δραχμές 1955
180.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 50 Δραχμές 1955 UNC
130.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 10 Δραχμές 1954
90.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 10.000 Δραχμές 1947
140.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 10.000 Δραχμές 1947
110.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 50 Δραχμές 1955
50.00