Κατηγορίες

Βασιλιάς Όθων

Greece - 1 Drachma 1833A (MS 62 PL), Othon, Silver
3,200.00
Greece - 1 Drachma 1832 (MS 65), Othon, Silver
3,500.00
Greece - Half Drachma 1833 (MS 64), Othon, Silver
750.00
Greece - 20 Drachmas 1833 (AU 55), Othon
2,450.00
Greece - 20 Drachmas 1833 (UNC DETAILS), OBV CLEANED, Othon
3,000.00
Greece - 5 Lepta 1846, Othon
250.00
Greece - 5 Drachmas 1833, Othon, Silver
70.00
Greece - 10 Lepta 1844, Othon
200.00
Greece - 10 Lepta 1847, Othon
250.00
Greece - 2 Lepta 1838, Othon
130.00
Greece - 10 Lepta 1836, Othon
200.00
Greece - 10 Lepta 1846, Othon
90.00
Greece - 10 Lepta 1836, Othon
200.00
Greece - 1 Lepton 1833, Othon
40.00
Greece - 10 Lepta 1850 (XF DETAILS), Cleaned, Othon
100.00
Greece - Quarter Drachma 1834, Othon, Silver
100.00
Greece - Half Drachma 1833, Othon, Silver
120.00
Greece - 2 Lepta 1834, Othon
60.00
Greece - 10 Lepta 1849, Othon
80.00
Greece - 2 Lepta 1845, Othon
60.00
Greece - 1 Drachma 1833, Othon, Silver
150.00
Greece - 1 Lepton 1833, Othon
60.00
Greece - Quarter Drachma 1833, Othon, Silver
400.00
Greece - 10 Lepta 1837, Othon
30.00
Greece - 10 Lepta 1850, Othon
50.00
Greece - 10 Lepta 1844, Othon
20.00
Greece - 10 Lepta 1848, Othon
25.00
Greece - 2 Lepta 1857, Othon
80.00
Greece - 10 Lepta 1850, Othon
50.00
Greece - 10 Lepta 1846, Othon
50.00
Greece - 5 Lepta 1842, Othon
40.00
Greece - 2 Lepta 1840, Othon
20.00