Κατηγορίες

Βασιλιάς Όθων

Greece - 10 Lepta 1837, Othon
30.00
Greece - Half Drachma 1855, Othon, Silver
50.00
Greece - 10 Lepta 1845, Othon
25.00
Greece - 10 Lepta 1850, Othon
50.00
Greece - 10 Lepta 1844, Othon
20.00
Greece - 10 Lepta 1848, Othon
25.00
Greece - 5 Lepta 1833, Othon
15.00
Greece - 2 Lepta 1857, Othon
80.00
Greece - 10 Lepta 1850, Othon
50.00
Greece - 10 Lepta 1846, Othon
50.00
Greece - 5 Lepta 1842, Othon
40.00
Greece - 2 Lepta 1840, Othon
20.00
Greece - 2 Lepta 1833, Othon
50.00
Greece - 10 Lepta 1849, Othon
35.00
Greece - 10 Lepta 1844, Othon
50.00
Greece - 10 Lepta 1846, Othon
40.00
Greece - 2 Lepta 1848, Othon
45.00
Greece - 10 Lepta 1851, Othon
60.00
Greece - 10 Lepta 1848, Othon
50.00
Greece - 1 Lepton 1833, Othon
90.00
Greece - 10 Lepta 1846, Othon
25.00
Greece - 2 Lepta 1851, Othon
100.00
Greece - 10 Lepta 1846, Othon
80.00
Greece - 5 Lepta 1851, Othon
20.00
Greece - 2 Lepta 1840, Othon
40.00
Greece - 5 Lepta 1846, Othon
50.00
Greece - 2 Lepta 1839, Othon
25.00
Greece - 2 Lepta 1857, Othon
30.00
Greece - 10 Lepta 1837, Othon
40.00
Greece - 10 Lepta 1837, Othon
40.00
Greece - 10 Lepta 1851, Othon
50.00
Greece - 10 Lepta 1833, Othon
40.00
Greece - 10 Lepta 1838, Othon
40.00
Greece - 2 Lepta 1851, Othon
30.00
Greece - 10 Lepta 1848, Othon
40.00
Greece - 10 Lepta 1844, Othon
60.00
Greece - 1 Lepton 1833, Othon
50.00
Greece - 10 Lepta 1849, Othon
35.00
Greece - 10 Lepta 1849, Othon
80.00
Greece - 5 Lepta 1841, Othon
50.00