Κατηγορίες

Βασιλιάς Όθων

Greece - 10 Lepta 1851, Othon
€80.00
Greece - 2 Lepta 1842, Othon
€200.00
Greece - 5 Lepta 1851, Othon
€40.00
Greece - 10 Lepta 1857, Othon
€40.00
Greece - 5 Lepta 1851, Othon
€45.00
Greece - 10 Lepta 1837, Othon
€40.00
Greece - 10 Lepta 1850, Othon
€80.00
Greece - 5 Lepta 1833 (MS 65 BN), KM-16, Othon
€600.00
Greece - 2 Lepta 1833 (MS 65 BN), Othon
€550.00
Greece - 10 Lepta 1833 (MS 65 BN), KM-17, Othon
€650.00
Greece - Quarter Drachma 1833 (MS 65), Othon, Silver
€850.00
Greece - Quarter Drachma 1833 (AU 55), KM-18, Othon, Silver
€280.00
Greece - Quarter Drachma 1833 (AU 55), Othon, Silver
€280.00
Greece - 1 Drachma 1832 (AU DETAILS), Cleaned, Othon, Silver
€400.00
Greece - Half Drachma 1833 (MS 63), Othon, Silver
€650.00
Greece - 2 Lepta 1839, Othon
€90.00
Greece - 1 Drachma 1832, Othon, Silver
€900.00
Greece - Half Drachma 1855, Othon, Silver
€550.00
Greece - 10 Lepta 1846, Othon
€35.00
Greece - 1 Drachma 1832, Othon, Silver
€160.00
Greece - 10 Lepta 1837, Othon
€40.00
Greece - Half Drachma 1834, Othon, Silver
€20.00
Greece - Half Drachma 1834, Othon, Silver
€20.00
Greece - 1 Drachma 1832, Othon, Silver
€120.00
Greece - 5 Lepta 1838, Othon
€80.00
Greece - 10 Lepta 1857, Othon
€65.00
Greece - 10 Lepta 1848, Othon
€120.00
Greece - 10 Lepta 1846, Othon
€100.00
Greece - 10 Lepta 1836, Othon
€45.00
Greece - 5 Lepta 1841, Othon
€90.00
Greece - 5 Drachmas 1851, Othon, Silver
€1,100.00
Greece - 2 Lepta 1857 (AU 55 BN), Othon
€450.00
Greece - 2 Lepta 1842 (AU 58 BN), Othon
€750.00
Greece - 1 Lepton 1840 (AU 50), Othon
€450.00
Greece - Half Drachma 1855 (AU 58), Othon, Silver
€1,100.00
Greece - 5 Drachmas 1845, Othon, Silver
-
Greece - 1 Drachma 1846, Othon, Silver
€400.00
Greece - 1 Drachma 1833 (MS 63), Silver
€850.00
Greece - 5 Lepta 1851, Othon
€150.00