Κατηγορίες

Ι. Καποδίστριας

Greece - 20 Lepta 1831, Ioannis Kapodistrias
€250.00
Greece - 20 Lepta 1831, Ioannis Kapodistrias
€90.00
Greece - 5 Lepta 1828, Ioannis Kapodistrias
€400.00
Greece - 10 Lepta 1828, Ioannis Kapodistrias
€350.00
Greece - 1 Lepton 1828, Ioannis Kapodistrias
€400.00
Greece - 10 Lepta 1828 (XF 45 BN), Ioannis Kapodistrias
€450.00
Greece - 20 Lepta 1831,( 508 RARE by Chase) Ioannis Kapodistrias
€400.00
Greece - 10 Lepta 1830, (289 RARE by Chase), Ioannis Kapodistrias
€500.00
Greece - 20 Lepta 1831, Ioannis Kapodistrias
€75.00
Greece - 10 Lepta 1830, Ioannis Kapodistrias
€85.00
Greece - 20 Lepta 1831 (AU 55), Ioannis Kapodistrias
€600.00
Greece - 10 Lepta 1830 (265 RARE), Ioannis Kapodistrias
€600.00
Greece - 10 Lepta 1831, Ioannis Kapodistrias
€150.00
Greece - 10 Lepta 1831, Ioannis Kapodistrias
€140.00
Greece - 20 Lepta 1831, Ioannis Kapodistrias
€120.00
Greece - 5 Lepta 1828, Ioannis Kapodistrias
-
Greece - 20 Lepta 1831, Ioannis Kapodistrias
€100.00
Greece - 10 Lepta 1831, Ioannis Kapodistrias
€200.00
Greece - 1 Lepton 1828 (AU DETAILS), CORROSION, Ioannis Kapodistrias
€5,000.00
Greece - 20 Lepta 1831, Ioannis Kapodistrias
€250.00
Greece - 10 Lepta 1831, Ioannis Kapodistrias
€150.00
Greece - 5 Lepta 1830, Ioannis Kapodistrias
€160.00