Κατηγορίες

Ι. Καποδίστριας

Greece - 1 Phoenix 1828, Silver
2,000.00
Greece - 1 Phoenix 1828, Silver
1,500.00
Greece - 20 Lepta 1831, Ioannis Kapodistrias
150.00
Greece - 10 Lepta 1831, Ioannis Kapodistrias
150.00
Greece - 10 Lepta 1831, Ioannis Kapodistrias
200.00
Greece - 10 Lepta 1831, Ioannis Kapodistrias
110.00
Greece - 10 Lepta 1831, Ioannis Kapodistrias
140.00
Greece - 10 Lepta 1831, Ioannis Kapodistrias
90.00
Greece - 10 Lepta 1828, Ioannis Kapodistrias
300.00
Greece - 20 Lepta 1831, Ioannis Kapodistrias
180.00
Greece - 20 Lepta 1831, Ioannis Kapodistrias
200.00
Greece - 10 Lepta 1831, Ioannis Kapodistrias
300.00
Greece - 5 Lepta 1830, Ioannis Kapodistrias
170.00
Greece - 5 Lepta 1830, Ioannis Kapodistrias
180.00
Greece - 20 Lepta 1831, Ioannis Kapodistrias
250.00
Greece - 5 Lepta 1828, Ioannis Kapodistrias
400.00
Greece - 20 Lepta 1831,( 508 RARE by Chase) Ioannis Kapodistrias
400.00
Greece - 20 Lepta 1831 (AU 55), Ioannis Kapodistrias
600.00
Greece - 5 Lepta 1828, Ioannis Kapodistrias
-
Greece - 20 Lepta 1831, Ioannis Kapodistrias
100.00
Greece - 10 Lepta 1831, Ioannis Kapodistrias
200.00
Greece - 20 Lepta 1831, Ioannis Kapodistrias
250.00
Greece - 10 Lepta 1831, Ioannis Kapodistrias
150.00
Greece - 5 Lepta 1830, Ioannis Kapodistrias
160.00