Κατηγορίες

Ασία

India - British (British India) - 1 Rupee 1862, Victoria, Silver
55.00
India - British (British India) - 1 Rupee 1901, Victoria, Silver
40.00
India - British (British India) - 1 Rupee 1890, Victoria, Silver
45.00
India - British (British India) - 1 Rupee 1892, Victoria, Silver
45.00
French Indochina - 1 Piastre 1906, Silver
95.00
French Indochina - 1 Piastre 1913, Silver
120.00
French Indochina - 1 Piastre 1903, Silver
95.00
French Indochina - 1 Piastre 1904, Silver
115.00
French Indochina - 1 Piastre 1900, Silver
100.00
French Indochina - 1 Piastre 1921, Silver
120.00
French Indochina - 1 Piastre 1896, Silver
100.00
French Indochina - 1 Piastre 1901, Silver
120.00
French Indochina - 1 Piastre 1899, Silver
120.00
French Indochina - 1 Piastre 1898, Silver
120.00
French Indochina - 1 Piastre 1895, Silver
110.00
French Indochina - 1 Piastre 1924, Silver
90.00
French Indochina - 1 Piastre 1905, Silver
90.00
French Indochina - 1 Piastre 1925, Silver
90.00
Japan - 1 Yen 1891, Meiji, Silver
170.00
Japan - 1 Yen 1891, Meiji, Silver
120.00
French Indochina - 1 Piastre 1906, Silver
120.00
French Indochina - 1 Piastre 1922, Silver
130.00
French Indochina - 1 Piastre 1922, Silver
120.00
British Palestine (Israel) - 50 Mils 1939, Silver
25.00
Lebanon - 50 Qirsha / Piastres 1952, Silver
12.00
Lebanon - 50 Qirsha / Piastres 1952, Silver
12.00
French Indochina - 1 Piastre 1900, Silver
80.00
India - British (British India) - 1 Rupee 1886, Victoria, Silver
50.00
Syria - 25 Qirsh 1958, Silver
40.00
Philippines - 1 Peso 1907, Silver
40.00
British Palestine (Israel) - 50 Mils 1927, Silver
20.00
Philippines - 1 Peso 1907, Silver
35.00
Japan - 1 Yen 1874-1887, Meiji, Silver
200.00
Bhutan - 3 Rupees 1966, Jigme Dorji, Silver
40.00
Nepal - 1 Mohar 1856, Surendra Vikram Shah, Silver
40.00
Taiwan - 50 New Dollars 1965, Sun Yat-sen, Silver
45.00