Κατηγορίες

Ελλάδα

Ελλάδα - 2 Ευρώ 2022, 35 Χρόνια του Πρoγράμματος Erasmus, PROOF
Εκπτωση
Ελλάδα - 2 Ευρώ 2021, Ακυκλοφόρητο
4.00
Ελλάδα - 2 Ευρώ 2014, Ακυκλοφόρητο
5.00
Ελλάδα - 2 Ευρώ 2014, Ακυκλοφόρητο
5.00
Ελλάδα - 2 Ευρώ 2013, Ακυκλοφόρητο
5.00
Ελλάδα - 2 Ευρώ 2013, Ακυκλοφόρητο
5.50
Ελλάδα - 2 Ευρώ 2011, Ακυκλοφόρητο
4.50
Ελλάδα - 2 Ευρώ 2010, Ακυκλοφόρητο
5.50
Ελλάδα - 2 Ευρώ 2004, Ακυκλοφόρητο
4.50
Ελλάδα - 2 Ευρώ 2015, 30ή Επέτειος Της Ευρωπαϊκής Σημαίας, PROOF
Εκπτωση
Ελλάδα - 2 Ευρώ 2015, Ακυκλοφόρητο
5.00
Ελλάδα - 2 Ευρώ 2016 A, Ακυκλοφόρητο
4.50
Ελλάδα - 2 Ευρώ 2016 B, Ακυκλοφόρητο
4.50
Ελλάδα - 2 Ευρώ 2017 B, Ακυκλοφόρητο
4.50
Ελλάδα - 2 Ευρώ 2017 A, Ακυκλοφόρητο
4.50
Ελλάδα - 2 Ευρώ 2018 A, Ακυκλοφόρητο
3.50
Ελλάδα - 2 Ευρώ 2018 B, Ακυκλοφόρητο
4.50
Ελλάδα - 2 Ευρώ 2019 A, Ακυκλοφόρητο
4.00