Κατηγορίες

Αφρική

Egypt - 2 Qirsh 1937, Farouk, Silver
12.00
Egypt - 50 Qirsh 1956, Evacuation of the British, Silver
50.00
Egypt - 50 Qirsh 1956, Evacuation of the British, Silver
50.00
Egypt - 10 Qirsh/ Piastres 1917, Hussein Kamel, Silver
23.00
Egypt - 10 Qirsh/ Piastres 1916, Hussein Kamel, Silver
26.00
Egypt - 10 Qirsh/ Piastres 1917, Hussein Kamel, Silver
23.00
Egypt - 20 Qirsh/ Piastres 1917, Hussein Kamel, Silver
70.00
South Africa - 1 Rand 1962
240.00
Tunisia - 20 Francs 1892 A, Ali III
440.00
Tunisia - 20 Francs 1897 A, Ali III
430.00
South Africa - 1 Rand 1969
240.00
South Africa - 1 Rand (1 OZ) 2020, Krugerrand, Silver 999*
35.00
South Africa - 1 Rand (1 OZ) 2021, Krugerrand, Silver 999*
35.00
Egypt - 5 Qirsh 1923, Fuad, Silver
35.00
Egypt - 5 Qirsh 1929 - 1933 Fuad, Silver
15.00
Morocco - 1 Rial 1912, Yusuf, Silver
90.00
Morocco - Quarter Rial 1908, Abd al-Hafiz, Silver
45.00
Nigeria - 1 Penny 1959, Elizabeth II
10.00
Uganda - 1000 Shillings 2001, Elephant
35.00
Egypt - 100 Qirsh 1922, Fuad
700.00
Tunisia - 2 Francs 1916 A, Muhammad V, Silver
45.00
Tunisia - 2 Francs 1911 A, Muhammad IV, Silver
50.00
Tunisia - 10 Centimes 1914, Muhammad V
15.00
Tunisia - 5 Centimes 1914, Muhammad V
10.00
Mozambique - 20 Escudos 1955, Silver
15.00
South Africa - 1 Shilling 1934, George V, Suid Afrika, Silver
15.00
Morocco - 1 Dirham 1960, Mohammed V, Silver
10.00
Morocco - 5 Francs 1934, Mohammed V, Silver
15.00
Egypt - 2 Qirsh 1929, Fuad, Silver
12.00
Morocco - 5 Francs 1934, Mohammed V, Silver
15.00
Liberia - 1 Dollar 1999, Marine Life Protection
16.00
Somalia - 10 Shillings 2003, Marine Life Protection
16.00
Ghana - 10 Sika 2000, Marine Life Protection
16.00