Κατηγορίες

Υπόλοιπη Ευρώπη

Albania - 2 Franga 1935, Ari - Zog I, Silver
30.00
Albania - 1 Frang 1937, Ar - Zog I, Independence, Silver
40.00
Switzerland - 5 Francs 1890, Head of Helvetia, Silver
140.00
Bulgaria - 5 Leva 1885, Aleksandr I, Silver
90.00
Bulgaria - 5 Leva 1892, Ferdinand I, Silver
120.00
Bulgaria - 5 Leva 1892. Ferdinand I, Silver
140.00
Romania - 5 Lei 1880, Carol I, Silver
90.00
Yugoslavia - 10 Dinara 1931, Aleksandar I, Silver
15.00
Yugoslavia - 50 Dinara 1938, Petar II, Silver
45.00
Yugoslavia - 20 Dinara 1938, Peter II, Silver
25.00
Romania - 1 Leu 1910, Carol I, Silver
40.00
Romania - 2 Lei 1876, Carol I, Silver
80.00
Romania - 1 Leu 1906, Carol I, Reign Anniversary, Silver
40.00
Slovakia - 50 Korun 1944, Slovak Republic Anniversary, Silver
20.00
Poland - 10 Złotych 1932, Silver
45.00
Poland - 5 Złotych 1933, Silver
20.00
Slovakia - 10 Korun 1944, Silver
20.00
Yugoslavia - 20 Dinara 1931, Aleksandar I, Silver
27.00
Romania - 25000 Lei 1946, Mihai I, Silver
20.00
Romania - 25000 Lei 1946, Mihai I, Silver
20.00
Latvia - 5 Lati 1931, Silver
35.00
Romania - 5 Lei 1882, Carol I, Silver
70.00
Romania - 5 Lei 1881, Carol I, Silver
70.00
Bulgaria - 1 Lev 1913, Ferdinand I, Silver
15.00
Bulgaria - 1 Lev 1913, Ferdinand I, Silver
15.00
Bulgaria - 1 Lev 1913, Ferdinand I, Silver
15.00
Bulgaria - 1 Lev 1912, Ferdinand I, Silver
17.00
Bulgaria - 1 Lev 1912, Ferdinand I, Silver
17.00
Finland - 2 Markkaa 1907, Aleksandr II / Nikolai II, Silver
60.00
Finland - 2 Markkaa 1906, Aleksandr II / Nikolai II, Silver
50.00
Finland - 2 Markkaa 1906, Aleksandr II / Nikolai II, Silver
45.00
Bulgaria - 2 Leva 1913, Ferdinand I, Silver
35.00
Finland - 2 Markkaa 1906, Aleksandr II / Nikolai II, Silver
50.00
Bulgaria - 2 Leva 1912, Ferdinand I, Silver
35.00
Bulgaria - 2 Leva 1912, Ferdinand I, Silver
28.00
Bulgaria - 2 Leva 1912, Ferdinand I, Silver
30.00
Bulgaria - 1 Lev 1910, Ferdinand I, Silver
20.00
Cyprus - 9 Piastres 1938, George VI, Silver
20.00
Cyprus - 9 Piastres 1940, George VI, Silver
18.00