Κατηγορίες

Υπόλοιπη Ευρώπη

Bulgaria - 1 Lev 1913, Ferdinand I, Silver
17.00
Bulgaria - 1 Lev 1910, Ferdinand I, Silver
17.00
Bulgaria - 1 Lev 1912, Ferdinand I, Silver
17.00
Bulgaria - 1 Lev 1913, Ferdinand I, Silver
15.00
Bulgaria - 1 Lev 1891, Ferdinand I, Silver
25.00
Bulgaria - 1 Lev 1913, Ferdinand I, Silver
15.00
Bulgaria - 1 Lev 1913, Ferdinand I, Silver
15.00
Bulgaria - 1 Lev 1912, Ferdinand I, Silver
17.00
Bulgaria - 1 Lev 1912, Ferdinand I, Silver
17.00
Finland - 2 Markkaa 1907, Aleksandr II / Nikolai II, Silver
60.00
Finland - 2 Markkaa 1906, Aleksandr II / Nikolai II, Silver
50.00
Finland - 2 Markkaa 1906, Aleksandr II / Nikolai II, Silver
45.00
Bulgaria - 2 Leva 1913, Ferdinand I, Silver
35.00
Bulgaria - 2 Leva 1912, Ferdinand I, Silver
35.00
Finland - 2 Markkaa 1906, Aleksandr II / Nikolai II, Silver
50.00
Bulgaria - 2 Leva 1912, Ferdinand I, Silver
35.00
Bulgaria - 2 Leva 1913, Ferdinand I, Silver
28.00
Bulgaria - 2 Leva 1912, Ferdinand I, Silver
28.00
Bulgaria - 2 Leva 1912, Ferdinand I, Silver
30.00
Cyprus - 9 Piastres 1938, George VI, Silver
20.00
Bulgaria - 1 Lev 1913, Ferdinand I, Silver
10.00
Cyprus - 9 Piastres 1940, George VI, Silver
18.00
Yugoslavia - 10 Dinara 1931, Aleksandar I, Silver
8.00
Yugoslavia - 10 Dinara 1931, Aleksandar I, Silver
10.00
Yugoslavia - 10 Dinara 1931, Aleksandar I, Silver
15.00
Cyprus - 9 Piastres 1940, George VI, Silver
17.00
Cyprus - 45 Piastres 1928 (MS 63), George V, Silver
600.00
Slovakia - 20 Korun 1941, St. Cyril and St. Methodius, Silver
20.00
Latvia - 5 Lati 1932, Silver
40.00
Sweden - 1 Krona 1940, Gustaf V, Silver
10.00
Romania - 5 Lei 1883, Carol I, Silver
85.00
Romania - 5 Lei 1881, Carol I, Silver
70.00
Netherlands - 10 Gulden 1995, Beatrix, Hugo de Groot, Silver
30.00
Albania - 2 Franga 1935, Ari - Zog I, Silver
45.00
Finland - 2 Markkaa 1906, Aleksandr II / Nikolai II, Silver
40.00
Yugoslavia - 1000 Dinara 1980, Tito's Death, Silver
30.00