Κατηγορίες

Ασία

South Korea - 10000 Won 1987, Diving, Silver
35.00
French Indochina - 1 Piastre 1906, Silver
95.00
French Indochina - 1 Piastre 1913, Silver
120.00
French Indochina - 1 Piastre 1903, Silver
95.00
French Indochina - 1 Piastre 1904, Silver
115.00
French Indochina - 1 Piastre 1900, Silver
100.00
French Indochina - 1 Piastre 1921, Silver
120.00
French Indochina - 1 Piastre 1896, Silver
100.00
French Indochina - 1 Piastre 1901, Silver
120.00
French Indochina - 1 Piastre 1899, Silver
120.00
French Indochina - 1 Piastre 1898, Silver
120.00
French Indochina - 1 Piastre 1895, Silver
110.00
French Indochina - 1 Piastre 1924, Silver
90.00
French Indochina - 1 Piastre 1905, Silver
90.00
French Indochina - 1 Piastre 1925, Silver
90.00
Emirate of Bukhara - Tilla 1897 (AU 58), AH1315, Bukhara, (4.50g)
600.00
Japan - 1 Yen 1891, Meiji, Silver
170.00
Japan - 1 Yen 1891, Meiji, Silver
120.00
Iran - 500 Rials 2007
3.00
Singapore - 1 Dollar 2013
3.00
India - British (British India) - 1 Rupee 1913, George V, Silver
25.00
French Indochina - 1 Piastre 1906, Silver
120.00
French Indochina - 1 Piastre 1922, Silver
130.00
French Indochina - 1 Piastre 1922, Silver
120.00
Iran - Quarter Pahlavi 1957 - 1973, Mohammad Reza Pahlavi
160.00
British Palestine (Israel) - 50 Mils 1939, Silver
25.00
Lebanon - 50 Qirsha / Piastres 1952, Silver
12.00
Lebanon - 50 Qirsha / Piastres 1952, Silver
12.00
French Indochina - 1 Piastre 1900, Silver
80.00
India - British (British India) - 1 Rupee 1886, Victoria, Silver
50.00
Syria - 25 Qirsh 1958, Silver
40.00
Philippines - 1 Peso 1907, Silver
40.00
Turkey - 50 Lira 1973, Republic, Silver
15.00
Israel - 10 Lirot 1975, Silver
18.00