Κατηγορίες

Αυστρία-Ουγγαρία

Hungary - 20 Francs / 8 Forint 1881, Francis Joseph I
490.00
Austria - 1½ Euro (1 OZ) 2008, Vienna Philharmonic, Silver 999*
34.00
Austria - 1½ Euro (1 OZ) 2010, Vienna Philharmonic, Silver 999*
34.00
Austria - 1½ Euro (1 OZ) 2012, Vienna Philharmonic, Silver 999*
Εκπτωση
Austria - 1½ Euro (1 OZ) 2012, Vienna Philharmonic, Silver 999*
30.60 34.00
Austrian Empire - 1 Thaler 1765, Maria Theresia, Silver
450.00
Austrian Empire - 1 Thaler 1764, Maria Theresia, Silver
450.00
Hungary - 2 Filler 1935, Miklos Horthy
15.00
Hungary - 1 Filler 1928, Miklos Horthy
20.00
Hungary - 2 Forint 1965
25.00
Hungary - 20 Filler 1917, Charles IV
30.00
Hungary - 20 Filler 1916, Charles IV
40.00
Hungary - 20 Filler 1918, Charles IV
30.00
Hungary - 10 Filler 1916, Francis Joseph I
30.00
Hungary - 10 Filler 1909, Francis Joseph I
20.00
Hungary - 2 Filler 1908, Francis Joseph I
15.00
Hungary - 1 Filler 1896, Francis Joseph I
15.00
Hungary - 20 Kreuzers 1840B, Ferdinand V, Silver
50.00
Hungary - 20 Kreuzers 1834B, Francis I, Silver
50.00
Hungary - 1 Kreuzer 1885, Francis Joseph I
20.00
Hungary - 1 Forint 1892, Francis Joseph I, Silver
100.00
Hungary - 1 Kreuzer 1848, War of Independence Coinage
45.00
Hungary - 1 Kreuzer 1868 UNC , Francis Joseph I
85.00
Hungary - 4 Kreuzers 1868, Francis Joseph I
50.00
Hungary - 10 Kreuzers 1870, Francis Joseph I, Silver
20.00
Hungary - 6 Kreuzers 1849, War of Independence Coinage, Silver
40.00
Hungary - 10 Kreuzers 1848 UNC , Ferdinand V, Silver
120.00
Austria - 50 Schilling 1970, Karl Renner, Silver
25.00
Austria - 50 Schilling 1963, Tirol, Silver
25.00
Austria - 5 Schilling 1934, Silver
30.00
Austria - 100 Schilling 1976, Johann Nestroy, Silver
35.00
Austria - 50 Schilling 1959, Tiroler Freiheit, Silver
25.00
Austrian Empire - 1 Corona 1901, Francis Joseph I, Silver
30.00
Austrian Empire - 2 Corona 1912, Francis Joseph I, Silver
30.00
Austrian Empire - 1 Corona 1916, Francis Joseph I, Silver
15.00
Austrian Empire - 1 Kreuzer 1885 UNC
35.00
Austrian Empire - 5⁄10 Kreuzer 1885 UNC
35.00
Austrian Empire - 20 Heller 1918
10.00
Austrian Empire - 20 Heller 1916
10.00
Austrian Empire - 20 Heller 1911
15.00
Austrian Empire - 10 Heller 1909
10.00