Κατηγορίες

Αυστρία-Ουγγαρία

Austrian Empire - 5 Corona 1908, Franz Joseph I, Silver
42.00
Austrian Empire - 5 Corona 1900, Franz Joseph I, Silver
37.00
Austrian Empire - 1 Thaler 1780, Maria Theresia, Silver
120.00
Austrian Empire - 1 Thaler 1759, Maria Theresia, Silver
450.00
Austrian Empire - 1 Thaler 1780, Maria Theresia, Silver
170.00
Austria - 1½ Euro (1 OZ) 2009, Vienna Philharmonic, Silver 999*
Εκπτωση
Austria - 1½ Euro (1 OZ) 2009, Vienna Philharmonic, Silver 999*
28.80 32.00
Austrian Empire - 10 Corona 1905, Franz Joseph I
300.00
Austria - 1½ Euro (1 OZ) 2010, Vienna Philharmonic, Silver 999*
80.00
Austria - 25 Euro 1997, Gustav Klimt, Silver
35.00
Austria - 100 Schilling 1992, Kaiser Karl V, Silver
25.00
Austrian Empire - 1 Thaler 1762, Maria Theresia, Silver
450.00
Austrian Empire - 1 Thaler 1765, Maria Theresia, Silver
480.00
Austrian Empire - 1 Thaler 1774, Maria Theresia, Silver
350.00
Austrian Empire - 10 Corona 1905 (AU 58), Franz Joseph I
400.00
Hungary - 5 Forint 1947, Lajos Kossuth, Silver
10.00
Hungary - 4 Krajczar 1868, I. Ferenc Jozsef
5.00
Austrian Empire - 5 Corona 1909, Franz Joseph I, Silver
50.00
Hungary - 10 Korona 1908, I. Ferenc Jozsef
300.00
Austrian Empire - 1 Corona 1895, Franz Joseph I, Silver
9.00
Austrian Empire - 1 Corona 1899, Franz Joseph I, Silver
12.00
Hungary - 1 Forint 1879, Ferenc Jozsef, Silver
15.00
Austrian Empire - 20 Kreuzer 1805 C, Franz II, Silver
12.00
Austrian Empire - 1 Thaler 1780, Maria Theresia, Silver
80.00
Austria - Habsburg - 20 Kreuzer 1868, Franz Joseph I, Silver
40.00
Hungary - 1 Pengo 1926, Miklos Horthy, Silver
10.00
Hungary - 1 Forint 1869, Ferenc Jozsef, Silver
120.00
Austria - Habsburg - 20 Kreuzer 1815 B, Franz I, Silver
15.00
Austria - 50 Schilling 1969 (MS 65), Maximilian I, Silver
60.00
Austria - 25 Schilling 1962, Anton Bruckner, Silver
20.00
Austria - 50 Schilling 1966, National Bank, Silver
20.00
Austria - Habsburg - 1 Kreuzer 1816, Franz I
7.00
Austria - Habsburg - 5 Corona 1900, Franz Joseph I, Silver
50.00
Austria - 25 Schilling 1956, Mozart, Silver
20.00
Austria - 1 Corona 1915, Franz Joseph I, Silver
12.00
Austria - Half Schilling 1924 - 1926, Silver
10.00