Κατηγορίες

Αυστρία-Ουγγαρία

Hungary - 20 Francs / 8 Forint 1875, Ferenc Jozsef
570.00
Hungary - 20 Francs / 8 Forint 1873, Ferenc Jozsef
520.00
Austrian Empire - 10 Corona 1905, Franz Joseph I
235.00
Austrian Empire - 10 Corona 1896, Franz Joseph I
250.00
Hungary - 10 Korona 1898, I Ferenc Jozsef
225.00
Austrian Empire - 10 Corona 1896, Franz Joseph I
250.00
Hungary - 10 Korona 1906, I Ferenc Jozsef
235.00
Austrian Empire - 10 Corona 1896, Franz Joseph I
250.00
Hungary - 5 Korona 1900, I rFerenc Jozsef, Silver
60.00
Austrian Empire - 5 Corona 1900, Franz Joseph I, Silver
60.00
Austrian Empire - 5 Corona 1909, Franz Joseph I, Silver
35.00
Austrian Empire - 5 Corona 1908, Franz Joseph I, Silver
35.00
Hungary - 5 Korona 1900, I rFerenc Jozsef, Silver
80.00
Austrian Empire - 5 Corona 1900, Franz Joseph I, Silver
40.00
Austrian Empire - 7 Kreuzer 1763, Franz I, Silver
20.00
Austria - 1 Schilling 1925, Silver
10.00
Austrian Empire - 20 Kreuzer 1808, Franz I, Silver
20.00
Hungary - 5 Korona 1907, I Ferenc Jozsef, Silver
90.00
Hungary - 5 Pengo 1930, Miklos Horthy, Silver
32.00
Hungary - 1 Dukat 1845, V Ferdinand
700.00
Austria - 50 Schilling 1967, Blue Danube Waltz, Silver
20.00
Hungary - 1 Dukat 1843, V Ferdinand
800.00
Hungary - 20 Krajczar 1845, V Ferdinand, Silver
15.00
Austria - 50 Schilling 1974, Garden Exhibition, Silver
13.00
Austria - 50 Schilling 1974, Salzburg Cathedral, Silver
12.00
Austrian Empire - 5 Corona 1908, Franz Joseph I, Silver
42.00
Austrian Empire - 5 Corona 1900, Franz Joseph I, Silver
37.00
Austria - 1½ Euro (1 OZ) 2009, Vienna Philharmonic, Silver 999*
32.00
Austria - 1½ Euro (1 OZ) 2010, Vienna Philharmonic, Silver 999*
80.00
Austrian Empire - 1 Thaler 1759, Maria Theresia, Silver
550.00
Austrian Empire - 1 Thaler 1761, Maria Theresia, Silver
600.00
Austrian Empire - 1 Thaler 1765, Maria Theresia, Silver
480.00
Hungary - 5 Forint 1947, Lajos Kossuth, Silver
10.00
Hungary - 4 Krajczar 1868, I. Ferenc Jozsef
5.00
Austrian Empire - 5 Corona 1909, Franz Joseph I, Silver
50.00
Hungary - 10 Korona 1908, I. Ferenc Jozsef
300.00
Austrian Empire - 1 Corona 1895, Franz Joseph I, Silver
9.00