Κατηγορίες

Αυστρία-Ουγγαρία

Austrian Empire - 10 Corona 1909, Franz Joseph I
230.00
Austrian Empire - 4 Florins / 10 Francs 1892 UNC, Franz Joseph I
240.00
Austrian Empire - 10 Corona 1905 (AU 58), Franz Joseph I
400.00
Hungary - 5 Forint 1947, Lajos Kossuth, Silver
10.00
Hungary - 4 Krajczar 1868, I. Ferenc Jozsef
5.00
Austrian Empire - 5 Corona 1909, Franz Joseph I, Silver
50.00
Austrian Empire - 2 Gulden 1879, Franz Joseph I, Silver
170.00
Hungary - 10 Korona 1908, I. Ferenc Jozsef
300.00
Austrian Empire - 1 Corona 1895, Franz Joseph I, Silver
9.00
Austrian Empire - 1 Corona 1899, Franz Joseph I, Silver
12.00
Hungary - 1 Forint 1879, Ferenc Jozsef, Silver
15.00
Austrian Empire - 20 Kreuzer 1805 C, Franz II, Silver
12.00
Austrian Empire - 4 Ducats 1907, Franz Joseph I
920.00
Austrian Empire - 1 Thaler 1780, Maria Theresia, Silver
80.00
Austria - Habsburg - 20 Kreuzer 1868, Franz Joseph I, Silver
40.00
Hungary - 1 Pengo 1926, Miklos Horthy, Silver
10.00
Hungary - 1 Forint 1869, Ferenc Jozsef, Silver
120.00
Austria - Habsburg - 20 Kreuzer 1815 B, Franz I, Silver
15.00
Austria - 50 Schilling 1969 (MS 65), Maximilian I, Silver
60.00
Austria - 25 Schilling 1962, Anton Bruckner, Silver
20.00
Austria - 50 Schilling 1966, National Bank, Silver
20.00
Austria - Habsburg - 1 Kreuzer 1816, Franz I
7.00
Austria - Habsburg - 5 Corona 1900, Franz Joseph I, Silver
50.00
Austria - 25 Schilling 1956, Mozart, Silver
20.00
Austria - 1 Corona 1915, Franz Joseph I, Silver
12.00
Austria - Half Schilling 1924 - 1926, Silver
10.00
Austria - 25 Schilling 1969, Peter Rosegger, Silver
15.00
Austria - 100 Schilling 1978, Schlacht von Durnkrut, Silver
15.00
Austria - 100 Schilling 1978, Schlacht von Dürnkrut, Silver
15.00
Austria - 25 Schilling 1972, Carl Michael Ziehrer, Silver
15.00
Austria - 25 Schilling 1959, Erzherzog Johann, Silver
15.00
Austria - 5 Corona 1848, Franz Joseph I, Reign, Silver
25.00
Austria - 50 Schilling 1973, Dr. Theodor Korner, Silver
25.00
Hungary - 100 Forint 1982, World Football Championship
9.00
Hungary - 100 Forint 1988, World Cup Football 1990
10.00
Austria - 1 Thaler 1780, Maria Theresia, Silver
30.00