Κατηγορίες

Αυστρία-Ουγγαρία

Hungary - 10 Korona 1908, I. Ferenc Jozsef
€300.00
Austrian Empire - 4 Ducats 1912, Franz Joseph I
€930.00
Hungary - 1 Taller 1767, Maria Terezia, Madonnenthaler, Silver
€300.00
Austrian Empire - 1 Thaler 1752, Maria Theresia, Silver
€300.00
Austrian Empire - 1 Corona 1895, Franz Joseph I, Silver
€9.00
Austrian Empire - 1 Corona 1899, Franz Joseph I, Silver
€12.00
Austrian Empire - 1 Corona 1894, Franz Joseph I, Silver
€7.00
Hungary - 1 Forint 1879, Ferenc Jozsef, Silver
€15.00
Austrian Empire - 20 Kreuzer 1805 C, Franz II, Silver
€12.00
Austrian Empire - 4 Ducats 1915, Franz Joseph I
€820.00
Austrian Empire - 4 Ducats 1907, Franz Joseph I
€920.00
Austrian Empire - 1 Thaler 1780, Maria Theresia, Silver
€80.00
Hungary - 1 Korona 1915, I. Ferenc Jozsef, Silver
€10.00
Austria - 10 Groschen 1925
€4.00
Austria - 1 OZ 2019, Vienna Philharmonic, Silver 999*
€33.00
Austria - Habsburg - 1 Thaler 1754, Maria Theresia, Vienna, Silver
€230.00
Hungary - 2 Pengo 1938, Miklos Horthy, Silver
€25.00
Austria - Habsburg - 20 Kreuzer 1868, Franz Joseph I, Silver
€40.00
Hungary - 1 Pengo 1926, Miklos Horthy, Silver
€10.00
Hungary - 1 Forint 1869, Ferenc Jozsef, Silver
€120.00
Austria - Habsburg - 20 Kreuzer 1815 B, Franz I, Silver
€15.00
Austria - 50 Schilling 1969 (MS 65), Maximilian I, Silver
€60.00
Austria - Habsburg - 1 Florin 1877, Franz Joseph I, Silver
€25.00
Austria - Habsburg - 1 Florin 1879, Franz Joseph I, Silver
€30.00
Austria - Habsburg - 1 Florin 1859 A, Franz Joseph I, Silver
€25.00
Austria - 25 Schilling 1962, Anton Bruckner, Silver
€20.00
Austria - 50 Schilling 1966, National Bank, Silver
€20.00
Austria - Habsburg - 1 Kreuzer 1816, Franz I
€7.00
Austria - Habsburg - 5 Corona 1900, Franz Joseph I, Silver
€50.00
Austria - 25 Schilling 1956, Mozart, Silver
€20.00
Austria - Habsburg - 1 Ducat 1915, Franz Joseph I
€225.00