Κατηγορίες

Υπόλοιπη Ευρώπη

Gibraltar - 1 Pound (1 OZ) 2017, Barbary Macaque, Silver 999*
€40.00
Denmark - 1 Skilling Dansk 1771, Christian VII
€15.00
Cyprus - 1 Shilling 1947, George VI
€12.00
Free city of Danzig (Poland) - 1 Gulden 1923, Silver
€55.00
Switzerland - 5 Francs 1883, Lugano Shooting Festival, Silver
€350.00
Romania - 5 Lei 1881, Carol I, Silver
€90.00
Montenegro - 20 Para 1908, Nikola I
€12.00
Cyprus - Half Piastre 1949, George VI
€12.00
Belgium - 1 Franc 1939, Leopold III, BELGIQUE-BELGIE
€5.00
Poland - 200 Złotych 1974, People's Republic, Silver
€10.00
Czechoslovakia - 50 Korun 1977, Jan Kollar, Silver
€20.00
Czechoslovakia - 10 Korun 1931, Silver
€15.00
Yugoslavia - 10 Dinara 1931, Aleksandar I, Silver
€10.00
Ireland - 1 Scilling 1928, Silver
€15.00
Czechoslovakia - 100 Korun 1948, Independence, Silver
€20.00
Portugal - 50 Escudos 1969, Marechal Carmona, Silver
€15.00
Czechoslovakia - 25 Korun 1970, Czech Liberation, Silver
€15.00
Luxembourg - 50 Francs 1946, Charlotte, John the Blind, Silver
€25.00
Czechoslovakia - 100 Korun 1951, Communist Party, Silver
€18.00
Bulgaria - 5 Leva 1970, Ivan Vazov, Silver
€25.00
Bulgaria - 5 Leva 1971, Georgi S. Rakovski, Silver
€20.00
Bulgaria - 5 Leva 1973, Vasil Levski, Silver
€15.00
Bulgaria - 5 Leva 1970, Ivan Vazov, Silver
€30.00
Bulgaria - 5 Leva 1974, Alexander Stamboliiski, Silver
€25.00
Bulgaria - 5 Leva 1973, Anti-fascist Uprising, Silver
€30.00
Bulgaria - 5 Leva 1974, Liberation from Fascism, Silver
€40.00
Bulgaria - 5 Leva 1972, Paisi Hilendarski, Silver
€40.00
Belgium - 50 Centimes 1909, Leopold II, Silver
€20.00
Belgium - 50 Centimes 1901, Leopold II, Silver
€15.00
Cyprus - 1 Shilling 1947, George VI
€20.00
Belgium - 20 Francs 1932, Albert I
€30.00
Cyprus - Half Sovereign 1966, Archbishop Makarios III
€320.00
Netherlands Antilles - 10 Gulden 1978, Juliana, Silver
€25.00
Bulgaria - 100 Leva 1930, Boris III, Silver
€30.00
Yugoslavia - 10 Dinara 1931, Aleksandar I, Silver
€8.00
Cyprus - 1 Shilling 1947, George VI
€20.00