Κατηγορίες

Υπόλοιπη Ευρώπη

Romania - 5 Lei 1883, Carol I, Silver
85.00
Romania - 5 Lei 1881, Carol I, Silver
70.00
Czechoslovakia - 20 Haleru 1921
3.00
Romania - 50 Lei 1937, Carol II
25.00
Switzerland - 5 Francs 1879, Basel Shooting Festival, Silver
140.00
Poland - 100.000 Złotych (1 OZ) 1990, Solidarnosc, Silver 999*
60.00
Poland - 100.000 Złotych (1 OZ) 1990, Solidarnosc, Silver 999*
65.00
Switzerland - 5 Francs 1967, Herdsman, Silver
22.00
Netherlands - 10 Gulden 1995, Beatrix, Hugo de Groot, Silver
30.00
Cyprus - 5 Mils 1955, Elizabeth II
7.00
Albania - 2 Franga 1935, Ari - Zog I, Silver
45.00
Finland - 2 Markkaa 1906, Aleksandr II / Nikolai II, Silver
40.00
Yugoslavia - 1000 Dinara 1980, Tito's Death, Silver
30.00
Czechoslovakia - 100 Korun 1949, Josef V. Stalin, Silver
45.00
Bulgaria - 5 Leva 1894, Ferdinand I, Silver
65.00
Bulgaria - 1 Lev 1912, Ferdinand I, Silver
17.00
Portugal - 200 Escudos 1993, Tanegashima, Silver
25.00
Belgium - 20 Euro 1996, Albert II, Silver
30.00
Portugal - 8 Euro 2003, Values of Football - Passion, Silver
25.00
Portugal - 8 Euro 2003, Values of Football - Celebration, Silver
25.00
Belgium - 5 ECU 1987, Baudouin I, Treaties of Rome, Silver
25.00
Portugal - 100 Escudos 1990, Star Navigation, Silver
25.00
Czechoslovakia - 50 Korun 1949, Josef V. Stalin, Silver
30.00
Albania - 1 Frang 1935-R (AU 58), KM-16, Zog I, Silver
80.00
Switzerland - 20 Francs 1896B (MS 61), 3 STARS IN FRONT OF FACE
430.00
Romania - 5 Lei 1881, Carol I, Silver
130.00
Romania - 5 Lei 1883, Carol I, Silver
150.00
Bulgaria - 5 Leva 1892, Ferdinand I, Silver
100.00
Monaco - 20 Francs 1878 A, Charles III
550.00
Finland - 5 Pennia 1916, Nikolai II
12.00
Albania - 1 Frang 1935, Ar - Zog I, Silver
15.00
Albania - 5 Lek 1939, Vittorio Emanuele III, Silver
20.00