Κατηγορίες

Ιταλία

Italy - 10 Lire 1863, Vittorio Emanuele II
230.00
San Marino - 5 Lire 1898, Silver
250.00
Italy - 5 Lire 1927, Vittorio Emanuele III, Silver
12.00
Italy - 5 Centesimi 1867 N, Vittorio Emanuele II
3.00
Papal States (Italian states) - 10 Soldi 1868, Pio IX, Silver
15.00
Vatican City - 500 Lire 1978, Sede Vacante, September, Silver
15.00
Italy - 2 Lire 1914 R (UNC DETAILS), Cleaned, Silver
80.00
Italy - 50 Centesimi 1867, Vittorio Emanuele II, Silver
30.00
Papal States (Italian states) - 1 Baiocco 1839, Gregorio XVI
35.00
San Marino - 20 Lire 1932, Silver
110.00
Republic of Bologna (Italian states) - 1 Scudo 1797, Silver
170.00
Tuscany (Italian states) - 1 Francescone 1859, Leopoldo II, Silver
370.00
Papal States (Italian states) - 1 Baiocco 1849, Pio IX
60.00
Italy - 1 Marengo 1971 - 1998, Sanremo, Silver
45.00
Italy - 50 Centesimi 1925, Vittorio Emanuele III
30.00
Italy - 1 Ducato -1694 - 1699, Vendomin Cont., Silver
320.00
Italy - 2 Soldi 1688 - 1690
45.00