Κατηγορίες

Ρωσσία

Russia - 3 Rubles (1 OZ) 1991, Fort Ross, Silver 999*
55.00
Russia - 3 Rubles (1 OZ) 2008, Olympic Summer Games, Silver 999*
50.00
Russian Empire - 5 Roubles 1899, Nicholas II
340.00
Russian Empire - 5 Roubles 1898, Nicholas II
350.00
Russian Empire - Poltina 1818, Aleksandr I / Nikolai I, Silver
80.00
Russian Empire - 1 Rouble 1898, Nicholas II, Silver
45.00
Russian Empire - 2 Kopecks 1815, Aleksandr I / Nikolai I
12.00
Russian Empire - 5 Kopecks 1780, Ekaterina II, ЕМ
38.00
Russian Empire - 5 Kopecks 1778, Ekaterina II, ЕМ
38.00
Russian Empire - 5 Kopecks 1783, Ekaterina II, ЕМ
40.00
Russian Empire - 5 Kopecks 1768, Ekaterina II, ЕМ
42.00
Russian Empire - 5 Kopecks 1771, Ekaterina II, ЕМ
40.00
Russian Empire - 5 Kopecks 1771, Ekaterina II, ЕМ
40.00
Russian Empire - 5 Kopecks 1767, Ekaterina II, ЕМ
42.00
Russian Empire - 5 Kopecks 1785, Ekaterina II, ЕМ
38.00
Russian Empire - 5 Kopecks 1776, Ekaterina II, ЕМ
40.00
Russian Empire - 5 Kopecks 1782, Ekaterina II, ЕМ
38.00
Russian Empire - 5 Kopecks 1784, Ekaterina II, ЕМ
38.00
Russian Empire - 5 Kopecks 1778, Ekaterina II, ЕМ
40.00
Russian Empire - 5 Kopecks 1771, Ekaterina II, ЕМ
40.00
Russian Empire - 5 Kopecks 1781, Ekaterina II, ЕМ
38.00
Russian Empire - 5 Kopecks 1781, Ekaterina II, ЕМ
38.00
Russian Empire - 5 Kopecks 1773, Ekaterina II, ЕМ
40.00
Russian Empire - 5 Kopecks 1785, Ekaterina II, ЕМ
38.00
Russian Empire - 5 Kopecks 1784, Ekaterina II, ЕМ
38.00
Russian Empire - 5 Kopecks 1785, Ekaterina II, ЕМ
38.00
Russia - 3 Rubles 1993, Russian Ballet, Silver
55.00
Russian Empire - 1 Kopeck 1911, Aleksandr II / III / Nikolai II
20.00
Russia - 2 Rubles 2002, Leo, Silver
55.00
Soviet Union (Russia) - 1 Ruble 1921, R.S.F.S.R., Silver
130.00
Soviet Union (Russia) - 3 Kopecks 1924
5.00
Russian Empire - 1 Kopeck 1823, Aleksandr I / Nikolai I
8.00
Russian Empire - 3 Kopecks 1915, Nikolai II
10.00
Russian Empire - 2 Kopecks 1831-1839, Nikolai I
10.00
Russian Empire - Half Kopeck 1840, Serebrom - Nikolai I
20.00
Russian Empire - Ruble 1751, Elizaveta, MMA, Silver
500.00
Soviet Union (Russia) - 1 Ruble 1924, Silver
50.00