Κατηγορίες

Ρωσσία

Russian Empire - 10 Roubles 1899 (MS 62), AT Russia, Nicholas II
1,200.00
Russian Empire - 10 Roubles 1899, Nicholas II
650.00
Russian Empire - 5 Roubles 1898, Nicholas II
350.00
Russian Empire - 10 Roubles 1899, Nicholas II
660.00
Russian Empire - Ruble 1829, Nikolai I, Silver
190.00
Russian Empire - Ruble 1829, Nikolai I, Silver
140.00
Soviet Union (Russia) - 1 Poltinnik 1926, Silver
25.00
Russian Empire - Rouble 1764, Catherine II СПБ, Silver
500.00
Soviet Union (Russia) - 1 Poltinnik 1925, Silver
30.00
Russia - 3 Rubles (1 OZ) 1991, Fort Ross, Silver 999*
57.00
Russia - 3 Rubles (1 OZ) 2008, Olympic Summer Games, Silver 999*
52.00
Russian Empire - Poltina 1818, Aleksandr I / Nikolai I, Silver
80.00
Russian Empire - 2 Kopecks 1815, Aleksandr I / Nikolai I
12.00
Russian Empire - 5 Kopecks 1776, Ekaterina II, ЕМ
40.00
Russian Empire - 5 Kopecks 1771, Ekaterina II, ЕМ
40.00
Russian Empire - 5 Kopecks 1781, Ekaterina II, ЕМ
38.00
Russian Empire - 5 Kopecks 1781, Ekaterina II, ЕМ
38.00
Russian Empire - 5 Kopecks 1773, Ekaterina II, ЕМ
40.00
Russian Empire - 5 Kopecks 1785, Ekaterina II, ЕМ
38.00
Russia - 3 Rubles 1993, Russian Ballet, Silver
55.00
Russian Empire - 1 Kopeck 1911, Aleksandr II / III / Nikolai II
20.00
Russia - 2 Rubles 2002, Leo, Silver
55.00
Soviet Union (Russia) - 1 Ruble 1921, R.S.F.S.R., Silver
130.00