Κατηγορίες

Τράπεζα της Ελλάδος (1964-1997)

Τράπεζα της Ελλάδος - 5000 Δραχμές 1997
€20.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 100 Δραχμές 1967
€10.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 100 Δραχμές 1967
€10.00