Κατηγορίες

Ασία

Bank Of Ottoman Empire - 20 Piastres 1915
100.00
Bank Of Pakistan - 2 Rupees 1985 - 1999
7.00
Bank Of Hong kong - 1 Cent 1961 - 1995, Elizabeth II
8.00
Bank Of Bahrain - 20 Dinars 1993, UNC
30.00
Bank Of Bahrain - 20 Dinars 1993, UNC
30.00
Bank Of Bahrain - 20 Dinars 1993, UNC
30.00
Bank Of Bahrain - 20 Dinars 1993, UNC
30.00
Bank Of Bahrain - 20 Dinars 1993, UNC
30.00
Bank Of Lebanon - 1 Livre 1952 - 1964
10.00
Bank Of Turkey - 20000000 Lira 1970
20.00
Bank Of Jordan - 1 Dinar 1974 - 1992
12.00
Bank Of Iran - 500.000 Rials 2018, UNC
15.00
Bank Of Iran - 10.000 Rials 2017 - 2019, UNC
3.00
Bank Of Afghanistan - 1000 Afghani 1991, UNC
1.50
Bank Of Nepal - 10 Rupees 2020, UNC
1.10
Bank Of Nepal - 1 Rupee 1995, UNC
1.10
Bank Of Nepal - 5 Rupees 2020, UNC
1.00
Bank Of North Korea - 10 Won 1978, UNC
2.20
Bank Of North Korea - 10 Won 1978, UNC
2.20
Bank Of North Korea - 50 Won 1978, UNC
2.50
Bank Of North Korea - 100 Won 1978, UNC
2.50
Bank Of Negara And Malaysia - 5 Ringgit 2017, PMG SGU 68
50.00
Bank Of Negara And Malaysia - 5 Ringgit 2004, PMG SGU 67
30.00
Bank Of Indonesia - 1 Rupiah 1960, PMG SGU 67
35.00
Bank Of North Korea - 200 Won 2005, UNC
3.00
Bank Of North Korea - 5000 Won 2006, UNC
2.00
Bank Of Mongolia - 50 Togrog 2016, UNC
3.00
Bank Of Mongolia - 10 Togrog 2017, UNC
2.00
Bank Of Mongolia - 100 Togrog 2014, UNC
3.00
Bank Of Burma - 5 Kyats 1995, UNC
3.00
Bank Of Burma - 50 Kyats 1994 - 1997, UNC
3.00
Bank Of Burma - 20 Kyats 1994, UNC
3.00
Bank Of Viet Nam - 1000 Dong 1988, UNC
4.00
Bank Of Indonesia - 10 Sen 1964, UNC
3.00
Bank Of Nepal - 5 Rupees 2017, UNC
2.00