Κατηγορίες

Αυστρία - Ουγγαρία

Hungary - 5 Forint 1947, Lajos Kossuth, Silver
10.00
Austrian Empire - 5 Corona 1909, Franz Joseph I, Silver
50.00
Austrian Empire - 2 Gulden 1879, Franz Joseph I, Silver
170.00
Austrian Empire - 1 Corona 1895, Franz Joseph I, Silver
9.00
Austrian Empire - 1 Corona 1899, Franz Joseph I, Silver
12.00
Hungary - 1 Forint 1879, Ferenc Jozsef, Silver
15.00
Austrian Empire - 20 Kreuzer 1805 C, Franz II, Silver
12.00
Austrian Empire - 1 Thaler 1780, Maria Theresia, Silver
80.00
Austria - Habsburg - 20 Kreuzer 1868, Franz Joseph I, Silver
40.00
Hungary - 1 Pengo 1926, Miklos Horthy, Silver
10.00
Hungary - 1 Forint 1869, Ferenc Jozsef, Silver
120.00
Austria - Habsburg - 20 Kreuzer 1815 B, Franz I, Silver
15.00
Austria - 50 Schilling 1969 (MS 65), Maximilian I, Silver
60.00
Austria - 25 Schilling 1962, Anton Bruckner, Silver
20.00
Austria - 50 Schilling 1966, National Bank, Silver
20.00
Austria - Habsburg - 5 Corona 1900, Franz Joseph I, Silver
50.00
Austria - 25 Schilling 1956, Mozart, Silver
20.00
Austria - 1 Corona 1915, Franz Joseph I, Silver
12.00
Austria - Half Schilling 1924 - 1926, Silver
10.00
Austria - 25 Schilling 1969, Peter Rosegger, Silver
15.00
Austria - 100 Schilling 1978, Schlacht von Durnkrut, Silver
15.00
Austria - 100 Schilling 1978, Schlacht von Dürnkrut, Silver
15.00
Austria - 25 Schilling 1972, Carl Michael Ziehrer, Silver
15.00
Austria - 25 Schilling 1959, Erzherzog Johann, Silver
15.00
Austria - 5 Corona 1848, Franz Joseph I, Reign, Silver
25.00
Austria - 50 Schilling 1973, Dr. Theodor Korner, Silver
25.00
Austria - 1 Thaler 1780, Maria Theresia, Silver
30.00
Hungary - 200 Forint 1993, National Bank, Silver
10.00
Austria - 25 Schilling 1970, Franz Lehar, Silver
10.00
Hungary - 5 Forint 1947, Lajos Kossuth, Silver
12.00