Κατηγορίες

Αυστρία - Ουγγαρία

Austrian Empire - 1 Thaler 1765, Maria Theresia, Silver
450.00
Austrian Empire - 1 Thaler 1764, Maria Theresia, Silver
450.00
Austrian Empire - Quarter Florin 1858A, Francis Joseph I, Silver
38.00
Austrian Empire - 20 Kreuzers 1775B, Joseph II, Silver
40.00
Austrian Empire - 10 Kreuzers 1858A, Francis Joseph I, Silver
20.00
Austrian Empire - 1 Corona 1908, Francis Joseph I, Silver
25.00
Austrian Empire - 20 Kreuzers 1806A, Franz II, Silver
40.00
Austrian Empire - 10 Kreuzers 1815B, Franz I, Silver
35.00
Austrian Empire - 20 Kreuzers 1832A, Franz I, Silver
35.00
Austrian Empire - 10 Kreuzers 1872, Francis Joseph I, Silver
25.00
Austrian Empire - 7 Kreuzers 1802A, Franz II, Silver
40.00
Austrian Empire - 20 Kreuzers 1840E, Ferdinand I, Silver
40.00
Austrian Empire - 3 Kreuzers 1833A, Franz I, Silver
50.00
Austrian Empire - 6 Kreuzer 1849A, Silver
30.00
Austrian Empire - 10 Kreuzers 1853A, Francis Joseph I, Silver
60.00
Austrian Empire - 20 Kreuzers 1869, Francis Joseph I, Silver
25.00
Hungary - 5 Korona 1900, I rFerenc Jozsef, Silver
60.00
Austrian Empire - 5 Corona 1900, Franz Joseph I, Silver
60.00
Austrian Empire - 5 Corona 1909, Franz Joseph I, Silver
35.00
Austrian Empire - 5 Corona 1908, Franz Joseph I, Silver
35.00
Hungary - 5 Korona 1900, I rFerenc Jozsef, Silver
80.00
Austrian Empire - 5 Corona 1900, Franz Joseph I, Silver
40.00
Austrian Empire - 7 Kreuzer 1763, Franz I, Silver
20.00
Austria - 1 Schilling 1925, Silver
10.00
Austrian Empire - 20 Kreuzer 1808, Franz I, Silver
20.00
Hungary - 5 Korona 1907, I Ferenc Jozsef, Silver
90.00
Austria - 50 Schilling 1967, Blue Danube Waltz, Silver
20.00
Hungary - 20 Krajczar 1845, V Ferdinand, Silver
15.00
Austria - 50 Schilling 1974, Garden Exhibition, Silver
13.00
Austria - 50 Schilling 1974, Salzburg Cathedral, Silver
12.00
Austrian Empire - 5 Corona 1908, Franz Joseph I, Silver
42.00
Austrian Empire - 5 Corona 1900, Franz Joseph I, Silver
37.00
Austrian Empire - 1 Thaler 1759, Maria Theresia, Silver
550.00
Austrian Empire - 1 Thaler 1761, Maria Theresia, Silver
600.00
Austrian Empire - 1 Thaler 1765, Maria Theresia, Silver
480.00
Austrian Empire - 5 Corona 1909, Franz Joseph I, Silver
50.00