Κατηγορίες

Ρωσσία

Russian Empire - Poltina 1818, Aleksandr I / Nikolai I, Silver
80.00
Russian Empire - 1 Rouble 1898, Nicholas II, Silver
45.00
Russia - 3 Rubles 1993, Russian Ballet, Silver
55.00
Russia - 2 Rubles 2002, Leo, Silver
55.00
Soviet Union (Russia) - 1 Ruble 1921, R.S.F.S.R., Silver
130.00
Russian Empire - Ruble 1751, Elizaveta, MMA, Silver
500.00
Soviet Union (Russia) - 1 Ruble 1924, Silver
50.00
Soviet Union (Russia) - 1 Poltinnik 1924, Silver
20.00
Russian Empire - 1 Ruble 1893, Aleksandr III, Silver
140.00
Russian Empire - 1 Ruble 1901, Nikolai II, Silver
55.00
Soviet Union (Russia) - 1 Ruble 1924, Silver
70.00
Soviet Union (Russia) - 1 Ruble 1924 r, Silver
80.00
Soviet Union (Russia) - 1 Ruble 1921, R.S.F.S.R., Silver
130.00
Russia - Ruble 1877, Aleksandr II / III, Silver
150.00
Soviet Union (Russia) - 1 Poltinnik 1925, Silver
60.00
Russia - 50 Kopecks 1921, R.S.F.S.R., Silver
35.00
Russia - 1 Ruble 1897, Nikolai II, Silver
35.00
Russia - 1 Ruble 1813, Aleksandr I - Nikolai I, Silver
60.00