Κατηγορίες

Ρωσσία

Russian Empire - 50 Kopecks 1897, Nikolai II, Silver
€12.00
Russian Empire - 50 Kopecks 1897, Nikolai II, Silver
€12.00
Russian Empire - 1 Ruble 1896, Nikolai II, Silver
€18.00
Russian Empire - Ruble 1877, Aleksandr II / III, Silver
€200.00
Soviet Union (Russia) - 1 Ruble 1924, Silver
€50.00
Soviet Union (Russia) - 1 Poltinnik 1924, Silver
€20.00
Russian Empire - 1 Ruble 1893, Aleksandr III, Silver
€140.00
Russian Empire - 1 Ruble 1901, Nikolai II, Silver
€55.00
Soviet Union (Russia) - 1 Ruble 1924, Silver
€70.00
Soviet Union (Russia) - 1 Ruble 1924 r, Silver
€80.00
Soviet Union (Russia) - 1 Ruble 1921, R.S.F.S.R., Silver
€130.00
Russia - Ruble 1877, Aleksandr II / III, Silver
€150.00
Russia - 3 Rubles 2003, Kamchatka Aboriginals, Silver
€40.00
Russia - 3 Rubles 2003, Libra, Silver
€40.00
Soviet Union (Russia) - 1 Poltinnik 1925, Silver
€60.00
Russia - Ruble 1878, Aleksandr II / III, Silver
€250.00
Russia - 50 Kopecks 1921, R.S.F.S.R., Silver
€35.00
Russia - 1 Ruble 1897, Nikolai II, Silver
€35.00
Russia - 1 Ruble 1813, Aleksandr I - Nikolai I, Silver
€60.00
Russia - 1 Ruble 1830, Nikolai I, Silver
€220.00