Κατηγορίες

Γερμανία

Germany - 10 Mark 1872A (MS 64), Prussia, William I
450.00
Germany (1871-1948) - 3 Mark 1922A
12.00
Germany (1871-1948) - 200 Mark 1923E
12.00
Germany (1871-1948) - 50 Reichspfennig 1944B
15.00
Germany (1871-1948) - 10 Pfennig 1921 UNC, Wilhelm II
25.00
Germany (1871-1948) - 1 Reichsmark 1934E
6.00
German East Africa - 1 Pesa 1892, Wilhelm II
40.00
German East Africa - 1 Heller 1907 J, Wilhelm II
20.00
German East Africa - 5 Heller 1908 J, Wilhelm II
30.00
Ober Ost - 2 Kopecks 1916 A, Occupation Coinage
15.00
Ober Ost - 1 Kopeck 1916 J, Occupation Coinage
12.00