Κατηγορίες

Γερμανία

Germany - 5 Reichsmark 1934, Paul von Hindenburg, Silver
€20.00
Kingdom of Bavaria (German states) - 5 Mark 1900 D, Otto, Silver
€60.00
Germany - Medal - Maximilian II. Emanuel 1679 - 1726, Silver
€120.00
Germany - Token - Von T. Ertel in Munchen 1833
€750.00
Kingdom of Bavaria (German states) - 3 Mark 1909 D, Otto, Silver
€25.00
Kingdom of Bavaria (German states) - 3 Mark 1909 D, Otto, Silver
€30.00