Κατηγορίες

Ισπάνια

Spain - 5 Pesetas 1897, Alfonso XIII, Silver
33.00
Spain - 5 Pesetas 1891, Alfonso XIII, Silver
33.00
Spain - 5 Pesetas 1890, Alfonso XIII, Silver
32.00
Spain - 5 Pesetas 1898, Alfonso XIII, Silver
33.00
Spain - 5 Pesetas 1883, Alfonso XII, Silver
32.00
Spain - 5 Pesetas 1876, Alfonso XII, Silver
33.00
Spain - 5 Pesetas 1885, Alfonso XII, Silver
30.00
Spain - 5 Pesetas 1893, Alfonso XIII, Silver
37.00
Spain - 5 Pesetas 1875, Alfonso XII, Silver
50.00