Κατηγορίες

Ωκεανία

New Zealand - 1 Shilling 1946, George VI, Silver
10.00
Fiji - 1 Shilling 1935, George V, Silver
22.00
New Zealand - Half Crown 1934, George V, Silver
60.00
Palau - 5 Dollars - Nautilus, Silver 925*
65.00