Κατηγορίες

2€ Ανά Χώρα

Σλοβακία - 2 Ευρώ 2023, Ακυκλοφόρητο
4.20
Γερμανία - 2 Ευρώ 2023 G, Ακυκλοφόρητο
3.00
Γερμανία - 2 Ευρώ 2023 D, Ακυκλοφόρητο
3.00
Γερμανία - 2 Ευρώ 2023 J, Ακυκλοφόρητο
3.00
Γερμανία - 2 Ευρώ 2023 Α, Ακυκλοφόρητο
3.00
Γερμανία - 2 Ευρώ 2023 F, Ακυκλοφόρητο
3.00
Λιθουανία - 2 Ευρώ 2022, "Suvalkija", (Coin Card)
23.00
Εσθονία - 2 Ευρώ 2022 Β, Ακυκλοφόρητο
4.60
Ελλάδα - 2 Ευρώ 2022, 35 Χρόνια του Πρoγράμματος Erasmus, PROOF
Εκπτωση
Μάλτα - 2 Ευρώ 2022, Ακυκλοφόρητο
11.00
Σλοβακία - 2 Ευρώ 2022, Ακυκλοφόρητο
4.50