Κατηγορίες

2€ Ανά Χώρα

Ιρλανδία - 2 Ευρώ 2023, Ακυκλοφόρητο
4.90
Ισπανία - 2 Ευρώ 2023 Β, Ακυκλοφόρητο
4.00
Γαλλία - 2 Ευρώ 2023 A, Ακυκλοφόρητο
4.50
Ιταλία - 2 Ευρώ 2023 Β, Ακυκλοφόρητο
4.50
Λετονία - 2 Ευρώ 2023, Ακυκλοφόρητο
4.00
Κροατία - 2 Ευρώ 2023, Ακυκλοφόρητο
4.00
Εσθονία - 2 Ευρώ 2023 Α, Ακυκλοφόρητο
4.00
Ελλάδα - 2 Ευρώ 2002, Ακυκλοφόρητο
5.00