Κατηγορίες

Αφρική

Egypt - 2 Qirsh 1937, Farouk, Silver
12.00
Egypt - 50 Qirsh 1956, Evacuation of the British, Silver
50.00
Egypt - 50 Qirsh 1956, Evacuation of the British, Silver
50.00
Egypt - 10 Qirsh/ Piastres 1917, Hussein Kamel, Silver
23.00
Egypt - 10 Qirsh/ Piastres 1916, Hussein Kamel, Silver
26.00
Egypt - 10 Qirsh/ Piastres 1917, Hussein Kamel, Silver
23.00
Egypt - 20 Qirsh/ Piastres 1917, Hussein Kamel, Silver
70.00
Egypt - 5 Qirsh 1923, Fuad, Silver
35.00
Egypt - 5 Qirsh 1929 - 1933 Fuad, Silver
15.00
Morocco - 1 Rial 1912, Yusuf, Silver
90.00
Morocco - Quarter Rial 1908, Abd al-Hafiz, Silver
45.00
Tunisia - 2 Francs 1916 A, Muhammad V, Silver
45.00
Tunisia - 2 Francs 1911 A, Muhammad IV, Silver
50.00
Mozambique - 20 Escudos 1955, Silver
15.00
South Africa - 1 Shilling 1934, George V, Suid Afrika, Silver
15.00
Morocco - 1 Dirham 1960, Mohammed V, Silver
10.00
Morocco - 5 Francs 1934, Mohammed V, Silver
15.00
Egypt - 2 Qirsh 1929, Fuad, Silver
12.00
Morocco - 5 Francs 1934, Mohammed V, Silver
15.00
Egypt - 1 Pound 1970, al-Azhar Mosque, Silver
18.00
Egypt - 20 Qirsh 1885 - 1907, Abdul Hamid II, Silver
45.00
Egypt - 2 Qirsh 1937 - 1942, Farouk, Silver
14.00
Malawi - 10 Kwacha 1974, Independence, Silver
30.00
Egypt - 5 Pounds 1991, Muhamed Abdel Wahab, Silver
30.00
South Africa - 1 Rand 1967, Dr. H.F Verwoerd, Silver
13.00
South Africa - 1 Rand 1966, English legend, Silver
13.00
Egypt - 50 Qirsh 1956, Evacuation of the British, Silver
35.00
Egypt - 5 Pounds 1995, AUC, Silver
35.00
South Africa - 1 Rand 1967, Dr. H.F Verwoerd, Silver
15.00
Tunisia - 1 Franc 1915, Muhammad V, Silver
15.00
Rwanda - 200 Francs 1972, FAO, Silver
30.00
Tunisia - 20 Francs 1935, Ahmad II, Silver
40.00
South Africa - 5 Shillings 1948, George VI, Silver
30.00
South Africa - 5 Shillings 1948, George VI, Silver
35.00