Κατηγορίες

Αφρική

Ethiopia - Quarter Birr 1889A (AU 53), Menelik II, Silver
90.00
Egypt - 20 Qirsh 1913, Mehmed V, Silver
55.00
South Africa - 2 Shillings 1952, George VI, Silver
15.00
Egypt - 2 Qirsh 1937, Farouk, Silver
8.00
Egypt - 5 Qirsh 1957, Silver
10.00
Egypt - 5 Qirsh 1939, Farouk, Silver
12.00
Egypt - 5 Qirsh 1939, Farouk, Silver
12.00
Egypt - 5 Qirsh 1933, Fuad, Silver
22.00
Egypt - 5 Qirsh 1933, Fuad, Silver
18.00
Egypt - 5 Qirsh 1923, Fuad, Silver
25.00
Egypt - 5 Piastres 1917, Hussein Kamel, Silver
25.00
Egypt - 2 Qirsh 1942, Farouk, Silver
8.00
Egypt - 2 Qirsh 1929, Fuad, Silver
12.00
Egypt - 2 Qirsh 1929, Fuad, Silver
15.00
Egypt - 5 Piastres 1916, Hussein Kamel, Silver
25.00
Egypt - 5 Piastres 1916, Hussein Kamel, Silver
25.00
Egypt - 2 Qirsh 1944, Farouk, Silver
8.00
Egypt - 2 Qirsh 1937, Farouk, Silver
10.00
Egypt - 5 Qirsh 1964, Diversion of the Nile, Silver
10.00
Egypt - 2 Piastres 1917, Hussein Kamel, Silver
15.00
Egypt - 2 Piastres 1917, Hussein Kamel, Silver
20.00
Ethiopia - 1 Birr 1887 - 1889, Menelik II, Silver
50.00
Ethiopia - 1 Birr 1887 - 1889, Menelik II, Silver
75.00
Ethiopia - 1 Birr 1892 - 1895, Menelik II, Silver
120.00
Ethiopia - 1 Birr 1892 - 1895, Menelik II, Silver
40.00
Ethiopia - 1 Birr 1892 - 1895, Menelik II, Silver
160.00
Egypt - 2 Qirsh 1929, Fuad, Silver
25.00
Morocco - 1 Dirham 1960, Mohammed V, Silver
10.00
Egypt - 20 Qirsh 1923, Fuad, Silver
170.00
Egypt - 2 Qirsh 1937, Farouk, Silver
12.00
Egypt - 50 Qirsh 1956, Evacuation of the British, Silver
50.00
Egypt - 50 Qirsh 1956, Evacuation of the British, Silver
50.00
Egypt - 10 Qirsh/ Piastres 1917, Hussein Kamel, Silver
23.00
Egypt - 10 Qirsh/ Piastres 1916, Hussein Kamel, Silver
26.00
Egypt - 10 Qirsh/ Piastres 1917, Hussein Kamel, Silver
23.00
Egypt - 20 Qirsh/ Piastres 1917, Hussein Kamel, Silver
70.00
Egypt - 5 Qirsh 1923, Fuad, Silver
35.00
Egypt - 5 Qirsh 1929 - 1933 Fuad, Silver
15.00
Morocco - 1 Rial 1912, Yusuf, Silver
90.00