Κατηγορίες

Αγγλία

England - 1 Crown 1820, George III, Silver
120.00
England - 1 Crown 1896, Victoria, Silver
65.00
England - 1 Dollar 1897, British Trade Dollar, Silver
250.00
England - 1 Dollar 1902, British Trade Dollar, Silver
160.00
England - 1 Dollar 1902, British Trade Dollar, Silver
140.00
England - Half Crown 1836, William IV, Silver
60.00
England - Half Crown 1924, George V, Silver
12.00
England - 6 Pence 1858 (AU 55), S-3908, Victoria, Silver
80.00
England - 1 Florin 1929, George V, Silver
18.00
England - 2 Shillings 1939, George VI, Silver
10.00
England - 1 Ecu 1992, Europe, Silver
15.00
England - 2 Ecu 1992, Europe, Silver
15.00
Guernsey - 1 Pound 1995, Elizabeth II, VE Day, Silver
25.00
England - 1 Crown 1889, Victoria, Silver
60.00
England - 1 Crown 1890, Victoria, Silver
55.00
England - 1 Crown 1890, Victoria, Silver
50.00
England - 1 Crown 1891, Victoria, Silver
60.00
England - 1 Florin 1922, George V, Silver
12.00
England - 1 Crown 1889, Victoria, Silver
50.00
England - 1 Crown 1889, Victoria, Silver
60.00
England - 1 Crown 1889, Silver
60.00