Κατηγορίες

Αναμνηστικά Δραχμές - Ασημένια & Χρυσά

Greece - 5000 Drachmas 1984 (PF 68 ULTRA CAMEO), Olympics
500.00
Greece - 5000 Drachmas 1984 (PF 69 ULTRA CAMEO), Olympics
520.00
Greece - 500 Drachmas 1994, Volleyball, Silver PROOF
250.00
Greece - 500 Drachmes 1995, Volleyball, Silver PROOF
370.00
Greece - 1 Drachma 2000
600.00
Greece - 100 Drachmas 1981, Pan-European Games, Silver
20.00
Greece - 250 Drachmas 1981, Pan-European Games, Silver
25.00
Greece - 500 Drachmas 1981, Pan-European Games, Silver
30.00
Greece - 100 Drachmas 1988, 28th Chess Olympics
25.00
Greece - 1000 Drachmas 1990, 28 October 1940, Silver PROOF
90.00
Greece - 500 Drachmas 1984, Olympia Los Antzeles, Silver PROOF
70.00
Greece - 500 Drachmas 1984, Olympia Los Angeles, B.U. Silver
55.00
Greece - 1000 Drachmas 1996, Special Olympics, Silver PROOF
45.00
Greece - 1000 Drachmas 1996, Olympics Games, Silver PROOF
45.00