Κατηγορίες

Αναμνηστικά Δραχμές - Ασημένια & Χρυσά

Greece - 1 Drachma 2000 (PF 65 ULTRA CAMEO)
660.00
Greece - 5000 Drachmas 1981, Pan-European Games, Gold PROOF
850.00
Greece - 5000 Drachmas 1982, Pan-European Games, Gold PROOF
870.00
Greece - 5000 Drachmas 1982, PanEuropean Games, Gold PROOF
870.00
Greece - 2500 Drachmas 1982, Pan-European Games, Gold PROOF
470.00
Greece - 100 Drachmas 1978, Bank Anniversary, Silver PROOF
55.00
Greece - 1000 Drachmes 1985, Decade For Women, Silver PROOF
350.00
Greece - 500 Drachmas 1994, Volleyball, Silver PROOF
250.00
Greece - 1 Drachma 2000
650.00
Greece - 100 Drachmas 1981, Pan-European Games, Silver
20.00
Greece - 500 Drachmas 1981, Pan-European Games, Silver
30.00
Greece - 100 Drachmas 1988, 28th Chess Olympics
25.00
Greece - 100 Drachmas 1978, Bank Anniversary, Silver
40.00
Greece - 1000 Drachmas 1990, 28 October 1940, Silver PROOF
90.00