Κατηγορίες

Greek Coins

Greece - 20 Drachmas 1876A (AU 50), George I
730.00
Greece - 1 Phoenix 1828, Ioannis Kapodistrias, Silver
2,000.00
Greece - 20 Drachmas 1884A (MS 63), George I
1,200.00
Greece - 1 Drachma 2000 (PF 65 ULTRA CAMEO)
660.00
Greece - 5000 Drachmas 1981, Pan-European Games, Gold PROOF
850.00
Greece - 5000 Drachmas 1982, PanEuropean Games, Gold PROOF
870.00
Greece - 100 Drachmas 1978, Bank Anniversary, Silver PROOF
55.00
Greece - Medal
700.00
Greece - Medal - 21 April 1967
200.00
Greece - Medal - 10 Jahre Lufthansa, 10 Mai 1959 - 10 Mai 1969
100.00
Greece - 1000 Drachmes 1985, Decade For Women, Silver PROOF
350.00
Greece - 5 Drachmas 1876A (AU 58), George I
3,000.00
Greece - 20 Drachmas 1930 (MS 62), Silver
185.00
Greece - 50 Lepta 1883A (AU 58), George I, Silver
120.00
Greece - 50 Lepta 1883A, George I, Silver
35.00
Greece - 2 Drachmas 1873A, George I, Silver
100.00
Greece - 5 Lepta 1838, Othon
20.00
Greece - 5 Lepta 1841, Othon
35.00
Greece - 5 Lepta 1845, Othon
30.00
Greece - 5 Lepta 1851, Othon
35.00
Greece - 5 Lepta 1851, Othon
35.00
Greece - 5 Lepta 1833, Othon
50.00
Greece - 5 Lepta 1841, Othon
50.00
Greece - 5 Lepta 1841, Othon
35.00
Greece - 10 Lepta 1837, Othon
80.00
Greece - 5 Lepta 1851, Othon
45.00
Greece - 5 Lepta 1851, Othon
45.00
Greece - 1 Lepton 1833, Othon
40.00
Greece - 2 Lepta 1857, Othon
35.00
Greece - 5 Lepta 1839, Othon
45.00
Greece - 5 Lepta 1842, Othon
35.00
Greece - 5 Lepta 1846, Othon
30.00
Greece - 5 Lepta 1849, Othon
25.00