Κατηγορίες

Greek Coins

Greece - 50 Lepta 1874-A (MS 63), George I, Silver
230.00
Greece - 1 Drachma 2000
630.00
Greece - 2 Drachmas 1911 (MS 63), George I, Silver
1,000.00
Greece - 10 Lepta 1912 (AU 55), Without Privy Marks, George I
450.00
Greece - Half Drachma 1833, Othon, Silver
120.00
Greece - 2 Lepta 1834, Othon
60.00
Greece - 10 Lepta 1849, Othon
80.00
Greece - 10 Lepta 1831, Ioannis Kapodistrias
300.00
Greece - 2 Lepta 1845, Othon
60.00
Greece - Medal - 90 Years from Balcan War, θ/Κ Averof 2003
18.00
Greece - Medal - 90 Years from Balcan War, θ/Κ Averof 2003
10.00
Greece - 10 Lepta 1878, George I
40.00
Greece - 5 Lepta 1833 - 1842, Othon
10.00
Greece - 1 Drachma 1833, Othon, Silver
150.00
Greece - 1 Lepton 1833, Othon
60.00
Greece - 1 Lepton 1857, William IV / Victoria, Ionian Islands
45.00
Greece - 20 Drachmas 1965 (PR 65 CAM), Paul I, Silver
60.00
Greece - 10 Drachmas 1968 (MS 66), Constantine II
80.00
Greece - 20 Lepta 1976 (MS 68)
40.00
Greece - 10 Lepta 1869-BB (AU 55), George I
60.00
Greece - 20 Drachmas 1965 (PF 67 CAMEO), Paul I, Silver
100.00
Greece - 50 Lepta 1973 (MS 67), Republic, Constantine II
60.00
Greece - 5 Drachmas 1876A (MS 61), George I, Silver
1,000.00
Greece - 1 Drachma 1910 (AU 58), George I, Silver
90.00
Greece - 1 Drachma 1910 (AU 55), George I, Silver
70.00