Κατηγορίες

Greek Coins

Greece - 100 Drachmes 1981, Pan-European Games, Silver
15.00
Greece - 2 Drachmas 1965 (PR 68 DCAM), Paul I
130.00
Greece - 1 Drachma 1965 (PR 68 DCAM), Paul I
130.00
Greece - 50 Lepta 1973 (MS 68), Large Head, Constantine II
120.00
Greece - 20 Lepta 1964 (MS 67), Paul I and Constantine II
120.00
Greece - 10 Lepta 1964 (MS 67), Paul I and Constantine II
120.00
Greece - 50 Lepta 1957 (MS 66), Paul I
230.00
Greece - 50 Lepta 1965 (MS 67), Paul I
70.00
Greece - 1 Drachma 1973 (MS 68), Kingdom, Constantine II
140.00
Greece - 500 Drachmas 1979, Common Market Membership, Silver
55.00
Greece - 20 Drachmas 1967, Constantine II
600.00
Greece - 100 Drachmas 1967, Constantine II
2,400.00
Greece - 1 Lepton 1849, William IV / Victoria, Ionian Islands
40.00
Greece - 5 Drachmas 1876A, George I, Silver
40.00
Greece - 20 Lepta 1831, Ioannis Kapodistrias
250.00
Greece - 2 Oboli 1819, George III, Ionian Islands
350.00
Greece - 10 Lepta 1851, Othon
80.00
Greece - 20 Lepta 1831, Ioannis Kapodistrias
90.00
Greece - 5 Lepta 1828, Ioannis Kapodistrias
400.00
Greece - 10 Lepta 1828, Ioannis Kapodistrias
350.00
Greece - 2 Lepta 1842, Othon
200.00
Greece - 5 Drachmas 1966 (MS 62), Constantine II
40.00
Greece - 50 Lepta 1970 (UNC DETAILS), Cleaned, Constantine II
25.00
Greece - 5 Drachmas 1966 (MS 65), Constantine II
80.00
Greece - 2 Drachmas 1970 (MS 63), Constantine II
40.00
Greece - 5 Drachmas 1970 (MS 63), Constantine II
70.00