Κατηγορίες

Greek Coins

Greece - 20 Drachmas 1884 A, George I
€370.00
Greece - 5 Drachmas 1901 (XF 40), KM-9, Crete, Silver
€320.00
Greece - 5 Drachmas 1876A (AU 55), George I, Silver
€350.00
Greece - 1 Lepton 1828, Ioannis Kapodistrias
€400.00
Greece - 10 Lepta 1882A (MS 63 BN), George I
€240.00
Greece - 20 Lepta 1874A (MS 64), George I, Silver
€200.00
Greece - 10 Lepta 1828 (XF 45 BN), Ioannis Kapodistrias
€450.00
Greece - 5 Lepta 1851, Othon
€40.00
Greece - 10 Lepta 1857, Othon
€40.00
Greece - 5 Lepta 1851, Othon
€45.00
Greece - 2 Lepta 1869, George I
€40.00
Greece - 1 Lepton 1878, George I
€20.00
Greece - 10 Lepta 1837, Othon
€40.00
Greece - 1 Lepton 1878, George I
€25.00
Greece - 10 Lepta 1850, Othon
€80.00
Greece - 2 Drachmas 1911, George I, Silver
€5.00
Greece - 1 Drachma 1910, George I, Silver
€5.00
Greece - 5 Lepta 1870BB (AU 55 BN), George I
€400.00
Greece - 1 Obol 1819 (AU 50), George III, Ionian Islands
€400.00
Greece - 100 Drachmas 1967, Constantine II, Silver
€100.00
Greece - 2 Drachmas 1911, George I, Silver
€22.00
Greece - 2 Drachmas 1873, George I, Silver
€18.00
Greece - 2 Drachmas 1911, George I, Silver
€25.00
Greece - 1 Lepton 1878K (MS 62 BN), George I
€100.00
Greece - 5 Lepta 1833 (MS 65 BN), KM-16, Othon
€600.00
Greece - 2 Lepta 1833 (MS 65 BN), Othon
€550.00
Greece - 10 Lepta 1833 (MS 65 BN), KM-17, Othon
€650.00
Greece - Quarter Drachma 1833 (MS 65), Othon, Silver
€850.00
Greece - Quarter Drachma 1833 (AU 55), KM-18, Othon, Silver
€280.00
Greece - 5 Lepta 1954 (MS 66), Paul I
€50.00
Greece - 1 Drachma 1954 (MS 65), Hallow Cheek, Paul I
€350.00