Κατηγορίες

Greek Coins

Greece - 5 Drachmas 1901, Crete, Silver
300.00
Greece - 2 Lepta 1901A, Crete
30.00
Greece - 2 Lepta 1901A, Crete
60.00
Greece - 2 Lepta 1901A, Crete
25.00
Greece - 1 Lepton 1901A, Crete
30.00
Greece - 1 Lepton 1901A, Crete
50.00
Greece - 1 Lepton 1901A, Crete
70.00
Greece - 2 Lepta 1901A, Crete
60.00
Greece - 2 Lepta 1901A, Crete
25.00
Greece - 20 Lepta 1900A, Crete
5.00
Greece - 50 Lepta 1901, Crete, Silver
15.00
Greece - 50 Lepta 1901, Crete, Silver
15.00
Greece - 50 Lepta 1901, Crete, Silver
12.00
Greece - 50 Lepta 1901, Crete, Silver
20.00
Greece - 20 Lepta 1900A, Crete
7.00
Greece - 10 Lepta 1900, Crete
4.00
Greece - 10 Lepta 1900, Crete
7.00
Greece - 10 Lepta 1900, Crete
7.00
Greece - 10 Lepta 1900, Crete
5.00
Greece - 10 Lepta 1900, Crete
7.00
Greece - 20 Lepta 1900A, Crete
5.00
Greece - 20 Lepta 1900A, Crete
5.00
Greece - 5 Lepta 1900, Crete
10.00
Greece - 5 Lepta 1900, Crete
10.00
Greece - 5 Lepta 1900, Crete
10.00
Greece - 5 Lepta 1838, Othon
45.00
Greece - 2 Lepta 1838, Othon
40.00
Greece - 2 Lepta 1869, George I
30.00
Greece - 2 Lepta 1869, George I
25.00
Greece - 2 Lepta 1878, George I
25.00
Greece - 2 Lepta 1869, George I
25.00
Greece - Set Drachmas 1973, Democracy, UNC
10.00
Greece - Set Drachmas 1973, Royal
9.00
Greece - Set Drachmas 1971
7.00
Greece - Set Drachmas 1967 - 1970
7.00
Greece - Set Drachmas 1964 - 1966
7.00
Greece - Set Drachmas 1954 - 1957
8.00
Bank Of Greece - Set Drachmas 1926
5.00
Bank Of Greece - Set Drachmas 2000, UNC
8.00
Greece - 2 Drachmas 1883A, George I, Silver
20.00