Κατηγορίες

2019

Μονακό - 2 Ευρώ 2019, Ακυκλοφόρητο, B.U.
€65.00
Γαλλία - 2 Ευρώ 2019, Οβελίξ, (Coin Card)
€28.00
Γαλλία - 2 Ευρώ 2019, Αστερίξ, (Coin Card)
€28.00
Ελλάδα - 2 Ευρώ 2019 A, Ακυκλοφόρητο
€3.00
Ελλάδα - 2 Ευρώ 2019 B, Ακυκλοφόρητο
€3.00
Εσθονία - 2 Ευρώ 2019 A, Ακυκλοφόρητο
€4.00
Εσθονία - 2 Ευρώ 2019 B, Ακυκλοφόρητο
€4.00
Φινλανδία - 2 Ευρώ 2019, Ακυκλοφόρητο
€24.00
Γαλλία - 2 Ευρώ 2019, Ακυκλοφόρητο
€4.50
Ιρλανδία - 2 Ευρώ 2019, Ακυκλοφόρητο
€6.50
Ιταλία - 2 Ευρώ 2019, Ακυκλοφόρητο
€4.00
Λετονία - 2 Ευρώ 2019, Ακυκλοφόρητο
€6.50
Μάλτα - 2 Ευρώ 2019 A, Ακυκλοφόρητο
€6.50
Μάλτα - 2 Ευρώ 2019 B, Ακυκλοφόρητο
€5.50