Κατηγορίες

1/4 & 1/2 Λίρας

England - 10 Pounds (1/10 OZ) 1987, Elizabeth II
€195.00
England - Half Sovereign 2022, Elizabeth II, (Coin Card)
€330.00
England - Half Sovereign 1904, Edward VII
€240.00
England - Half Sovereign 1902, Edward VII
€240.00
England - Half Sovereign 1902, Edward VII
€245.00
England - Half Sovereign 1906, Edward VII
€240.00
England - Half Sovereign 1905, Edward VII
€240.00
England - Half Sovereign 1910, Edward VII
€235.00
England - Half Sovereign 1910, Edward VII
€235.00
England - Half Sovereign 1893 (AU 58), Veiled Head, Victoria
€320.00
England - Half Sovereign 2005 (PF 69 ULTRA CAMEO)
€420.00
England - Half Sovereign 2009 (PF 69 ULTRA CAMEO), G. Britain
€370.00
England - Half Sovereign 2007 (PF 68 ULTRA CAMEO)
€320.00