Κατηγορίες

Αγγλικά Χρυσά Νομίσματα

England - 1 Sovereign 1861 (AU 58) R2, G Britain, RIA/RIA IN VICTORIA
3,000.00
England - 1 Sovereign 1870, Victoria
650.00
England - 1 Sovereign 1877M (MS 61), ST. George, Australia
720.00
England - 1 Sovereign 1997, Elizabeth II, PROOF
750.00
England - 1 Sovereign 2006 PROOF, Elizabeth II
650.00
England - Half Sovereign 1907, Edward VII
330.00
England - Half Sovereign 1912, George V
330.00
England - Half Sovereign 1908, Edward VII
300.00
England - Half Sovereign 2024, Charles III
300.00
England - Half Sovereign 1883, Victoria
350.00
England - 1 Sovereign 2024, Charles III
490.00
England - Half Sovereign 2022, Elizabeth II
320.00
England - 1 Sovereign 1926SA (MS 63), S. Africa, George V
600.00
England - 1 Sovereign 1918C (MS 62), Canada, George V
700.00
England - 1 Sovereign 1877S (MS 62), Shield, Australia, Victoria
1,000.00
England - 1 Sovereign 1878S (MS 61), Shield, Australia, Victoria
800.00
England - 2 Sovereigns 1887 (MS 63), G. Britain, Victoria
2,700.00
England - 1 Sovereign 1878S (MS 61), Shield, Victoria
790.00
England - 1 Sovereign 1865 (AU 58), G. Britain, Victoria
750.00
England - 1 Sovereign 1869 (AU 58), Victoria
690.00
England - 1 Sovereign 1863 (AU 58), NO DIE NUMBER, Victoria
690.00
England - 1 Sovereign 1864 (AU 58), Victoria
690.00