Κατηγορίες

Διεθνή Ασημένια Νομίσματα

USA - 1 Dollar 1884(o) (MS 64), "Morgan Dollar", Silver
120.00
USA - 1 Dollar 1888 (MS 63), "Morgan Dollar", Silver
120.00
USA - 1 Dollar 1887 (MS 64), "Morgan Dollar", Silver
140.00
USA - 1 Dollar 1881(o) (MS 63), "Morgan Dollar", Silver
120.00
USA - 1 Dollar 1885 (MS 63), "Morgan Dollar", Silver
120.00
USA - 1 Dollar 1886 (MS 63), "Morgan Dollar", Silver
120.00
USA - 1 Dollar 1882(s) (MS 63), "Morgan Dollar", Silver
120.00
USA - 1 Dollar 1880(s) (MS 63), "Morgan Dollar", Silver
120.00
USA - 1 Dollar 1879(s) (MS 63), "Morgan Dollar", Silver
120.00
USA - 1 Dollar 1885(o) (MS 63), "Morgan Dollar", Silver
120.00
Dominican Republic - 10 Centavos 1959, Silver
12.00
Venezuela - 25 Centimos 1960, Silver
6.00
Guatemala - 5 Centavos 1951, Silver
15.00
USA - 1 Dime 1913, "Barber Dime", Silver
15.00
Hungary - 5 Forint 1947, Lajos Kossuth, Silver
10.00
Egypt - 5 Qirsh 1923, Fuad, Silver
35.00
Egypt - 5 Qirsh 1929 - 1933 Fuad, Silver
15.00
Morocco - 1 Rial 1912, Yusuf, Silver
90.00
Bolivia - 50 Centavos 1894, Silver
70.00
Morocco - Quarter Rial 1908, Abd al-Hafiz, Silver
45.00
Jamaica - 5 Dollars 1973, Norman W. Manley, Silver
40.00
Thailand - 50 Baht 1974, Rama IX, National Museum, Silver
20.00
USA - 1 Dollar 1887 UNC, "Morgan Dollar", Silver
80.00
USA - 1 Dollar 1890, "Morgan Dollar", Silver
50.00
USA - 1 Dollar 1887, "Morgan Dollar", Silver
50.00
USA - 1 Dollar 1889, "Morgan Dollar", Silver
60.00
USA - 1 Dollar 1881(s), "Morgan Dollar", Silver
65.00
USA - 1 Dollar 1889 UNC, "Morgan Dollar", Silver
85.00
USA - 1 Dollar 1884(o) UNC, "Morgan Dollar", Silver
85.00
USA - 1 Dollar 1879(s) UNC, "Morgan Dollar", Silver
90.00
USA - 1 Dollar 1896 UNC, "Morgan Dollar", Silver
85.00
USA - 1 Dollar 1886 UNC, "Morgan Dollar", Silver
85.00
USA - 1 Dollar 1887, "Morgan Dollar", Silver
55.00
USA - 1 Dollar 1886 UNC, "Morgan Dollar", Silver
90.00
USA - 1 Dollar 1890 UNC, "Morgan Dollar", Silver
90.00
USA - 1 Dollar 1896 UNC, "Morgan Dollar", Silver
80.00
USA - 1 Dollar 1896 UNC, "Morgan Dollar", Silver
95.00