Κατηγορίες

Διεθνή Ασημένια Νομίσματα

Austria - Habsburg - 1 Thaler 1754, Maria Theresia, Vienna, Silver
€230.00
United Kingdom - 1 Dollar 1911, British Trade Dollar, Silver
€150.00
Russian Empire - Ruble 1732, Anna, Silver
€600.00
Mexico - 8 Reales 1874, Silver
€80.00
North Macedonia - 1 Denar 2000, Years of Christianity, Silver
€5.00
England - 1 Shilling 1816, George III, Silver
€35.00
Free city of Danzig (Poland) - 1 Gulden 1923, Silver
€55.00
USA - 1 Dollar 1926, "Peace Dollar", Silver
€30.00
USA - 1 Dollar 1925, "Peace Dollar", Silver
€30.00
USA - 1 Dollar 1924, "Peace Dollar", Silver
€30.00
USA - 1 Dollar 1924, "Peace Dollar", Silver
€27.00
USA - 1 Dollar 1927, "Peace Dollar", Silver
€30.00
USA - 1 Dollar 1927, "Peace Dollar", Silver
€28.00
USA - 1 Dollar 1935, "Peace Dollar", Silver
€28.00
USA - 1 Dollar 1935, "Peace Dollar", Silver
€27.00
USA - 1 Dollar 1924, "Peace Dollar", Silver
€28.00
USA - 1 Dollar 1888(o), "Morgan Dollar", Silver
€37.00
USA - 1 Dollar 1889, "Morgan Dollar", Silver
€35.00
USA - 1 Dollar 1878(s), "Morgan Dollar", Silver
€35.00
USA - 1 Dollar 1899(o), "Morgan Dollar", Silver
€30.00
USA - 1 Dollar 1884(o), "Morgan Dollar", Silver
€37.00
USA - 1 Dollar 1900, "Morgan Dollar", Silver
€32.00
USA - 1 Dollar 1890, "Morgan Dollar", Silver
€30.00
USA - 1 Dollar 1889, "Morgan Dollar", Silver
€30.00
USA - 1 Dollar 1901(o), "Morgan Dollar", Silver
€40.00
USA - 1 Dollar 1904(o), "Morgan Dollar", Silver
€32.00
USA - 1 Dollar 1899(o), "Morgan Dollar", Silver
€38.00
USA - 1 Dollar 1902(o), "Morgan Dollar", Silver
€35.00
France - 1 Ecu 1766 L, Louis XV, Silver
€75.00
France - 1 Ecu 1726 L, Louis XV, Silver
€120.00
France - 1 Ecu 1731 K, Louis XV, Silver
€65.00
France - 1 Ecu 1762, Louis XV, Silver
€80.00
France - 1 Ecu 1760, Louis XV, Silver
€120.00
France - Half Ecu 1733, Louis XV, Silver
€25.00
France - 1 Ecu 1729, Louis XV, Silver
€70.00