Κατηγορίες

Διεθνή Ασημένια Νομίσματα

USA - Half Dollar 1875 s, "Seated Liberty Half Dollar", Silver
90.00
USA - Quarter Dollar 1853, "Seated Liberty Quarter", Silver
70.00
USA - 25 Cents 1835, "Liberty Cap Quarter", Silver
100.00
Albania - 2 Franga 1935, Ari - Zog I, Silver
30.00
Albania - 1 Frang 1937, Ar - Zog I, Independence, Silver
40.00
South Korea - 10000 Won 1987, Diving, Silver
35.00
French Indochina - 1 Piastre 1906, Silver
95.00
French Indochina - 1 Piastre 1913, Silver
120.00
French Indochina - 1 Piastre 1903, Silver
95.00
French Indochina - 1 Piastre 1904, Silver
115.00
French Indochina - 1 Piastre 1900, Silver
100.00
French Indochina - 1 Piastre 1921, Silver
120.00
French Indochina - 1 Piastre 1896, Silver
100.00
French Indochina - 1 Piastre 1901, Silver
120.00
French Indochina - 1 Piastre 1899, Silver
120.00
French Indochina - 1 Piastre 1898, Silver
120.00
French Indochina - 1 Piastre 1895, Silver
110.00
French Indochina - 1 Piastre 1924, Silver
90.00
French Indochina - 1 Piastre 1905, Silver
90.00
French Indochina - 1 Piastre 1925, Silver
90.00
Russian Empire - Ruble 1833, Nikolai I / Aleksandr II, Silver
250.00
Russian Empire - Ruble 1829, Nikolai I, Silver
190.00
Russian Empire - Ruble 1829, Nikolai I, Silver
140.00
Soviet Union (Russia) - 1 Poltinnik 1926, Silver
25.00
Chile - 8 Reales 1808, Carlos IV, Silver
110.00
Mexico - 8 Reales 1821, Fernando VII, Silver
200.00
USA - 1 Dollar 1878, "Trade Dollar", Silver
250.00
Russian Empire - Rouble 1764, Catherine II СПБ, Silver
500.00
Japan - 1 Yen 1891, Meiji, Silver
170.00
Switzerland - 5 Francs 1890, Head of Helvetia, Silver
140.00
Bulgaria - 5 Leva 1885, Aleksandr I, Silver
90.00
Bulgaria - 5 Leva 1892, Ferdinand I, Silver
120.00
Bulgaria - 5 Leva 1892. Ferdinand I, Silver
140.00
Japan - 1 Yen 1891, Meiji, Silver
120.00
Romania - 5 Lei 1880, Carol I, Silver
90.00