Κατηγορίες

Ελληνικά Χαρτονομίσματα

Τράπεζα της Ελλάδος - 50 Δραχμές 1954
€100.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 1000 Δραχμές 1939
€15.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 50 Δραχμές 1935
€15.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 100 Δραχμές 1935
€50.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 1000 Δραχμές 1939
€10.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 5000 Δραχμές 1932
€10.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 5000 Δραχμές 1942
€5.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 50 Δραχμές 1935
€70.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 1000 Δραχμές 1941
€25.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 5000 Δραχμές 1947
€200.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 10 Δραχμές 1954
€90.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 10.000 Δραχμές 1947
€110.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 10.000 Δραχμές 1947
€140.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 10.000 Δραχμές 1947
€110.00