Κατηγορίες

Ελληνικά Χαρτονομίσματα

Τράπεζα της Ελλάδος - 20 Δραχμές 1955
35.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 2 Δραχμές 1941
4.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 2 Δραχμές 1941
4.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 2 Δραχμές 1941
4.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 5000 Δραχμές 1997
25.00
Ιόνιοις Νήσοις - 5 Δραχμές 1941
20.00
Ιόνιοις Νήσοις - 10 Δραχμές 1941
10.00
Ιόνιοις Νήσοις - 10 Δραχμές 1941
10.00
Ιόνιοις Νήσοις - 10 Δραχμές 1941
20.00
Ιόνιοις Νήσοις - 10 Δραχμές 1941
15.00
Ιόνιοις Νήσοις - 1 Δραχμή 1941
15.00
Ιόνιοις Νήσοις - 5 Δραχμές 1941
15.00
Ιόνιοις Νήσοις - 5 Δραχμές 1941
8.00
Ιόνιοις Νήσοις - 500 Δραχμές 1941
35.00
Βασίλειον της Ελλάδος - 5 Δραχμές 1945
13.00