Κατηγορίες

Ελληνικά Χαρτονομίσματα

Ιόνιοις Νήσοις - 100 Δραχμές 1941
45.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 5000 Δραχμές 1950
80.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 5000 Δραχμές 1950
50.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 5000 Δραχμές 1950
90.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 50 Δραχμές 1954
90.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 10 Δραχμές 1955
210.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 20 Δραχμές 1955
210.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 50 Δραχμές 1955
150.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 5000 Δραχμές 1997
20.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 100 Δραχμές 1967
10.00
Βασίλειον της Ελλάδος - 1 Δραχμή 1917
30.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 1000 Δραχμές 1935
40.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 100 Δραχμές 1967
10.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 1000 Δραχμές 1939
12.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 1000 Δραχμές 1939
15.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 50 Δραχμές 1954
100.00