Κατηγορίες

Ελληνικά Χαρτονομίσματα

Τράπεζα της Ελλάδος - 5000 Δραχμές 1947
€70.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 1000 Δραχμές 1947
€20.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 5000 Δραχμές 1950
€80.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 5000 Δραχμές 1950
€50.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 5000 Δραχμές 1950
€90.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 50 Δραχμές 1954
€90.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 10 Δραχμές 1955
€210.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 20 Δραχμές 1955
€210.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 50 Δραχμές 1955
€150.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 5000 Δραχμές 1997
€20.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 100 Δραχμές 1944
€35.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 100 Δραχμές 1967
€10.00
Βασίλειον της Ελλάδος - 1 Δραχμή 1917
€30.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 1000 Δραχμές 1935
€30.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 1000 Δραχμές 1935
€40.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 100 Δραχμές 1967
€10.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 1000 Δραχμές 1939
€12.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 1000 Δραχμές 1939
€15.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 50 Δραχμές 1954
€100.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 10 Δραχμές 1954
€90.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 10.000 Δραχμές 1947
€110.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 10.000 Δραχμές 1947
€140.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 10.000 Δραχμές 1947
€110.00