Κατηγορίες

Ελληνικά Χαρτονομίσματα

Βασίλειον της Ελλάδος - 50 Λεπτά 1920
120.00
Βασίλειον της Ελλάδος - 1 Δραχμή 1917
80.00
Βασίλειον της Ελλάδος - 1 Δραχμή 1917
150.00
Βασίλειον της Ελλάδος - 1 Δραχμή 1917
90.00
Βασίλειον της Ελλάδος - 2 Δραχμές 1917
150.00
Βασίλειον της Ελλάδος - 2 Δραχμές 1917
130.00
Βασίλειον της Ελλάδος - 2 Δραχμές 1917
100.00
Ιόνιοις Νήσοις - 10 Δραχμές 1941
80.00
Ιόνιοις Νήσοις - 100 Δραχμές 1941
100.00
Bank Of England - 1 Pound 1942 - 1947, British Military Authority
600.00