Κατηγορίες

Ελληνικά Χαρτονομίσματα

Τράπεζα της Ελλάδος - 5000 Δραχμές 1947
350.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 500 Δραχμές 1944
60.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 100 Δραχμές 1944
30.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 100 Δραχμές 1944
20.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 1000 Δραχμές 1947
60.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 1000 Δραχμές 1947
50.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 1000 Δραχμές 1947
60.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 500 Δραχμές 1944
60.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 100 Δραχμές 1944
45.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 100 Δραχμές 1944
15.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 100 Δραχμές 1944
15.00
Τράπεζα της Κρήτης - 25 Δραχμές 1915
180.00
Τράπεζα της Κρήτης - 25 Δραχμές 1915
180.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 5000 Δραχμές 1950
80.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 5000 Δραχμές 1950
100.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 50 Δραχμές 1954
100.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 10 Δραχμές 1955
180.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 20 Δραχμές 1955 unc
220.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 50 Δραχμές 1955 UNC
130.00
Τράπεζα της Ελλάδος - 100 Δραχμές 1967
10.00