Κατηγορίες

Ελληνικά Νησιά

Ιόνιοις Νήσοις - 5 Δραχμές 1941
20.00
Ιόνιοις Νήσοις - 10 Δραχμές 1941
10.00
Ιόνιοις Νήσοις - 10 Δραχμές 1941
10.00
Ιόνιοις Νήσοις - 10 Δραχμές 1941
20.00
Ιόνιοις Νήσοις - 10 Δραχμές 1941
15.00
Ιόνιοις Νήσοις - 5 Δραχμές 1941
15.00
Ιόνιοις Νήσοις - 5 Δραχμές 1941
8.00
Ιόνιοις Νήσοις - 500 Δραχμές 1941
35.00
Τράπεζα της Κρήτης - 25 Δραχμές 1915
180.00
Τράπεζα της Κρήτης - 25 Δραχμές 1915
180.00