Κατηγορίες

Διεθνή Χρυσά Νομίσματα

France - 5 Francs 1857, Napoleon III
195.00
USA - 20 Dollars 1890, Liberty Head - Double Eagle, With motto
1,900.00
France - 10 Francs 1900
220.00
Region of West Friesland (Dutch Republic) - 1 Ducat 1754
1,200.00
USA - 5 Dollars 1893, Coronet Head - With motto
580.00
USA - 5 Dollars 1900, Coronet Head - With motto
600.00
Netherlands - 10 Gulden 1932, Wilhelmina
400.00
USA - 5 Dollars 1909, Indian Head
600.00
USA - 50 Dollars (1 OZ) 1986 - 2023, "American Gold Eagle", PROOF
2,100.00
USA - 1 Dollar 1857, "Large Indian Head"
380.00
Russian Empire - 5 Roubles 1899, Nicholas II
340.00
Russian Empire - 5 Roubles 1898, Nicholas II
350.00
Austrian Empire - 4 Ducats 1895, Franz Joseph I
1,020.00
Austrian Empire - 4 Ducats 1893, Franz Joseph I
990.00
France - 5 Francs 1866, Napoleon III
250.00
Kingdom of Prussia (German States) - 5 Mark 1877A, William I
400.00
Kingdom of Sardinia (Italian States) - 80 Lire 1826, Carlo Felice
2,100.00
Romania - 20 Lei 1944, Medallion, Ardealul Nostru
500.00
Hungary - 1 Dukat 1843, V Ferdinand
800.00
USA - 1 Dollar 1857, "Large Indian Head"
400.00
Austrian Empire - 10 Corona 1905, Franz Joseph I
300.00
USA - 1 Dollar 1856, "Large Indian Head"
350.00
Austrian Empire - 4 Florins / 10 Francs 1892 UNC, Franz Joseph I
250.00
Austrian Empire - 10 Corona 1905 (AU 58), Franz Joseph I
400.00
Hungary - 10 Korona 1908, I. Ferenc Jozsef
300.00
Republic of Chad - 5000 Francs (1/200 OZ) 2020, Elephant
40.00
Republic of Chad - 5000 Francs (1/200 OZ) 2020, Buffalo
35.00
Republic of Chad - 5000 Francs (1/200 OZ) 2020, Libertad
35.00
Republic of Chad - 5000 Francs (1/200 OZ) 2020, Kangaroo
35.00
Bahamas - 10 Dollars 1967 (MS 64)
380.00
Netherland - 10 Gulden 1897 (MS 64)
570.00
Austria - Habsburg - 1 Ducat 1915, Franz Joseph I
260.00
Egypt - 20 Qirsh AH1349//1930 (MS 61)
350.00