Κατηγορίες

Διεθνή Χρυσά Νομίσματα

USA - 5 Dollars 1901, Coronet Head - With motto
530.00
USA - 2½ Dollars 1925, "Indian Head - Quarter Eagle"
400.00
France - 5 Francs 1854 A, Napoleon III
200.00
USA - 2½ Dollars 1908, "Indian Head - Quarter Eagle"
400.00
USA - 5 Dollars 1881, Coronet Head - With motto
550.00
USA - 5 Dollars 1898, Coronet Head - With motto
580.00
USA - 5 Dollars 1901, Coronet Head - With motto
550.00
Russian Empire - 5 Roubles 1899, Nicholas II
420.00
France - 10 Francs 1865 A, Napoleon III
210.00
Tunisia - 10 Francs 1891 A, Ali III
220.00
France - 10 Francs 1864, Napoleon III
200.00
Belgium - 20 Francs 1878, Leopold II
370.00
France - 20 Francs 1878 A
370.00
USA - 2½ Dollars 1925, "Indian Head - Quarter Eagle"
400.00
USA - 2½ Dollars 1914, "Indian Head - Quarter Eagle"
380.00
USA - 2½ Dollars 1912, "Indian Head - Quarter Eagle"
380.00
USA - 2½ Dollars 1914 D, "Indian Head - Quarter Eagle"
450.00
Cyprus - 1 Sovereign 1966, Archbishop Makarios III
540.00
USA - 10 Dollars 1886(s), Coronet Head - With motto
970.00
Switzerland - 20 Francs 1896B (MS 61), 3 STARS IN FRONT OF FACE
430.00
Monaco - 20 Francs 1878 A, Charles III
550.00
France - 10 Francs 1907
200.00
Serbia - 10 Dinara 1882, Milan I
350.00
Austrian Empire - 10 Corona 1909, Franz Joseph I
230.00
Kingdom of Prussia (German states) - 10 Mark 1888 A, Friedrich III
430.00
Austrian Empire - 4 Florins / 10 Francs 1892 UNC, Franz Joseph I
240.00
Austrian Empire - 10 Corona 1905 (AU 58), Franz Joseph I
400.00
Hungary - 10 Korona 1908, I. Ferenc Jozsef
300.00
Republic of Chad - 5000 Francs (1/200 OZ) 2020, Elephant
40.00
Republic of Chad - 5000 Francs (1/200 OZ) 2020, Buffalo
35.00
Republic of Chad - 5000 Francs (1/200 OZ) 2020, Germania
35.00
Republic of Chad - 5000 Francs (1/200 OZ) 2020, Libertad
35.00
Republic of Chad - 5000 Francs (1/200 OZ) 2020, Kangaroo
35.00
Austrian Empire - 4 Ducats 1907, Franz Joseph I
920.00
Spain - 20 Pesetas 1887(62) (MS 66), PGV, Restrike, Alfonso XIII
570.00
Bahamas - 10 Dollars 1967 (MS 64)
380.00
Netherland - 10 Gulden 1897 (MS 64)
570.00
Egypt - 20 Qirsh AH1349//1930 (MS 61)
350.00