Κατηγορίες

Διεθνή Χρυσά Νομίσματα

Iran - 1 Toman 1825 - 1932, Naser al-Din Qajar
€400.00
Austrian Empire - 4 Ducats 1907, Franz Joseph I
€920.00
Russian Empire - 5 Rubles 1897, Nikolai II
€380.00
Russian Empire - 5 Rubles 1899, Nikolai II
€380.00
Russian Empire - 5 Rubles 1899, Nikolai II
€380.00
Russian Empire - 5 Rubles 1898, Nikolai II
€380.00
Russian Empire - 5 Rubles 1898, Nikolai II
€380.00
Russian Empire - 5 Rubles 1898, Nikolai II
€380.00
Spain - 20 Pesetas 1887(62) (MS 66), PGV, Restrike, Alfonso XIII
€570.00
Bahamas - 10 Dollars 1967 (MS 64)
€380.00
Netherland - 10 Gulden 1897 (MS 64)
€570.00
Netherland - 10 Gulden 1897 (MS 66)
€900.00
Netherland - 10 Gulden 1889 (MS 62)
€500.00
Egypt - 20 Qirsh AH1349//1930 (MS 61)
€350.00