Κατηγορίες

Βασιλιάς Κωνσταντίνος Β΄

Greece - 20 Lepta 1966, Constantine II, UNC
10.00
Greece - 10 Lepta 1966, Constantine II, UNC
7.00
Greece - 20 Drachmas 1967, Constantine II
570.00
Greece - 10 Drachmas 1968 (MS 66), Constantine II
70.00
Greece - 10 Drachmas 1973 (MS 67), Kingdom, Constantine II
100.00
Greece - 10 Drachmas 1968 (MS 66), Constantine II
80.00
Greece - 50 Lepta 1973 (MS 67), Republic, Constantine II
60.00
Greece - 50 Lepta 1973 (MS 68), Large Head, Constantine II
120.00
Greece - 20 Lepta 1964 (MS 67), Paul I and Constantine II
120.00
Greece - 10 Lepta 1964 (MS 67), Paul I and Constantine II
120.00
Greece - 1 Drachma 1973 (MS 68), Kingdom, Constantine II
140.00
Greece - 100 Drachmas 1967, Constantine II
2,400.00
Greece - 5 Drachmas 1966 (MS 65), Constantine II
80.00
Greece - 5 Drachmas 1970 (MS 63), Constantine II
70.00
Greece - 5 Drachmas 1970 (MS 64), Constantine II
90.00
Greece - 5 Drachmas 1970 (MS 63), Constantine II
70.00
Greece - 2 Drachmas 1970 (MS 64), Constantine II
50.00
Greece - 50 Lepta 1970 (MS 61), Constantine II
30.00