Κατηγορίες

Βασιλιάς Κωνσταντίνος Β΄

Greece - 1 Drachma 1966 (MS 66)
€45.00
Greece - 10 Drachmas 1968 (MS 67), Constantine II
€150.00
Greece - 20 Drachmas 1967 UNC, Constantine II
€550.00
Greece - 50 Lepta 1966 (MS 67), Constantine II
€100.00
Greece - 50 Drachmas 1967, Constantine II, Silver
€60.00
Greece - 50 Drachmas 1967, Constantine II, Silver
€60.00
Greece - 50 Lepta 1921H (AU 58)
-
Greece - 50 Drachmas 1967, Silver
€55.00
Greece - 10 Lepta 1922
€20.00
Greece - 10 Lepta 1964, UNC
€20.00
Greece - 20 Lepta 1964, UNC
€15.00
Greece - 5 Lepta 1971, UNC
€1.50
Greece - 10 Lepta 1969, UNC
€2.00
Greece - 10 Lepta 1971, UNC
€1.50
Greece - 10 Lepta 1973 B, UNC
€1.00
Greece - 20 Lepta 1969, UNC
€4.00
Greece - 20 Lepta 1971, UNC
€1.50
Greece - 20 Lepta 1973, UNC
€1.00
Greece - 20 Drachmas 1973, UNC
€4.00
Greece - 50 Lepta 1966, UNC
€3.00
Greece - 50 Lepta 1970, UNC
€4.00
Greece - 50 Lepta 1971, UNC
€2.00
Greece - 50 Lepta 1973, UNC
€2.00
Greece - 1 Drachma 1966, UNC
€8.00
Greece - 1 Drachma 1967, UNC
€7.00
Greece - 1 Drachma 1970, UNC
€10.00
Greece - 1 Drachma 1971, UNC
€2.00
Greece - 1 Drachma 1973, UNC
€2.00
Greece - 2 Drachmas 1966 , UNC
€35.00
Greece - 2 Drachmas 1967, UNC
€6.00
Greece - 2 Drachmas 1970, UNC
€15.00
Greece - 2 Drachmas 1971, UNC
€2.00
Greece - 2 Drachmas 1973, UNC
€2.00
Greece - 5 Drachmas 1966, UNC
€35.00