Κατηγορίες

Βασιλιάς Κωνσταντίνος Β΄

Greece - 1 Drachma 1966 (MS 66), Constantine II
€45.00
Greece - 10 Drachmas 1968 (MS 67), Constantine II
€150.00
Greece - 50 Lepta 1966 (MS 67), Constantine II
€100.00
Greece - 10 Lepta 1964, Constantine II, UNC
€20.00
Greece - 20 Lepta 1964, Constantine II, UNC
€15.00
Greece - 5 Lepta 1971, Constantine II, UNC
€1.50
Greece - 10 Lepta 1969, Constantine II, UNC
€2.00
Greece - 10 Lepta 1971, Constantine II, UNC
€1.50
Greece - 10 Lepta 1973 B, UNC
€1.00
Greece - 20 Lepta 1969, Constantine II, UNC
€4.00
Greece - 20 Lepta 1971, Constantine II, UNC
€1.50
Greece - 20 Lepta 1973, Constantine II, UNC
€1.00
Greece - 20 Drachmas 1973, Constantine II, UNC
€4.00
Greece - 50 Lepta 1966, Constantine II, UNC
€3.00
Greece - 50 Lepta 1970, Constantine II, UNC
€4.00
Greece - 50 Lepta 1971, Constantine II, UNC
€2.00
Greece - 50 Lepta 1973, Constantine II, UNC
€2.00
Greece - 1 Drachma 1966, Constantine II, UNC
€8.00
Greece - 1 Drachma 1967, Constantine II, UNC
€7.00
Greece - 1 Drachma 1970, Constantine II, UNC
€10.00
Greece - 1 Drachma 1971, Constantine II, UNC
€2.00
Greece - 1 Drachma 1973, Constantine II, UNC
€2.00
Greece - 2 Drachmas 1966, Constantine II, UNC
€35.00
Greece - 2 Drachmas 1967, Constantine II, UNC
€6.00
Greece - 2 Drachmas 1970, Constantine II, UNC
€15.00
Greece - 2 Drachmas 1971, Constantine II, UNC
€2.00
Greece - 2 Drachmas 1973, Constantine II, UNC
€2.00
Greece - 5 Drachmas 1966, Constantine II, UNC
€35.00
Greece - 5 Drachmas 1970, Constantine II, UNC
€45.00
Greece - 5 Drachmas 1971, Constantine II, UNC
€6.00
Greece - 5 Drachmas 1973, Constantine II, UNC
€5.00
Greece - 10 Drachmas 1968, Constantine II, UNC
€5.00
Greece - 10 Drachmas 1971, Constantine II, UNC
€5.00
Greece - 10 Drachmas 1973, Constantine II, UNC
€5.00
Greece - 20 Drachmas 1973, Constantine II, UNC
€3.00
Greece - 5 Drachmas 1973, Constantine II, UNC
€3.00
Greece - 10 Drachmas 1973, Constantine II, UNC
€3.00