Κατηγορίες

Βασιλιάς Κωνσταντίνος Β΄

Greece - 5 Drachmas 1966 (MS 62), Constantine II
€40.00
Greece - 50 Lepta 1970 (UNC DETAILS), Cleaned, Constantine II
€25.00
Greece - 5 Drachmas 1966 (MS 65), Constantine II
€80.00
Greece - 2 Drachmas 1970 (MS 63), Constantine II
€40.00
Greece - 5 Drachmas 1970 (MS 63), Constantine II
€70.00
Greece - 5 Drachmas 1970 (MS 64), Constantine II
€90.00
Greece - 5 Drachmas 1970 (MS 63), Constantine II
€70.00
Greece - 2 Drachmas 1970 (MS 64), Constantine II
€50.00
Greece - 50 Lepta 1970 (MS 61), Constantine II
€30.00
Greece - 2 Drachmas 1970 (MS 64), Constantine II
€50.00
Greece - 1 Drachma 1970 (MS 65), Constantine II
€65.00
Greece - 1 Drachma 1970 (MS 65), Constantine II
€65.00
Greece - 5 Drachmas 1970 (AU 58), Constantine II
€40.00
Greece - 5 Drachmas 1970 (MS 62), Constantine II
€60.00
Greece - 5 Drachmas 1970 (AU 58), Constantine II
€40.00
Greece - 5 Drachmas 1970 (AU 58), Constantine II
€40.00
Greece - 2 Drachmas 1970 (MS 64), Constantine II
€70.00
Greece - 5 Drachmas 1966 (MS 62), Constantine II
€40.00
Greece - 5 Drachmas 1966 (AU 58), Constantine II
€30.00
Greece - 50 Lepta 1970 (MS 65), Constantine II
€50.00
Greece - 50 Lepta 1970 (MS 64), Constantine II
€40.00
Greece - 1 Drachma 1966 (MS 66), Constantine II
€45.00
Greece - 10 Drachmas 1968 (MS 67), Constantine II
€150.00
Greece - 50 Lepta 1966 (MS 67), Constantine II
€100.00
Greece - 10 Lepta 1964, Constantine II, UNC
€20.00
Greece - 20 Lepta 1964, Constantine II, UNC
€15.00
Greece - 5 Lepta 1971, Constantine II, UNC
€1.50
Greece - 10 Lepta 1969, Constantine II, UNC
€2.00
Greece - 10 Lepta 1971, Constantine II, UNC
€1.50
Greece - 10 Lepta 1973 B, UNC
€1.00
Greece - 20 Lepta 1969, Constantine II, UNC
€4.00
Greece - 20 Lepta 1971, Constantine II, UNC
€1.50
Greece - 20 Lepta 1973, Constantine II, UNC
€1.00