Κατηγορίες

Βασιλιάς Παύλος

Greece - 20 Drachmas 1965 (PR 65 CAM), Paul I, Silver
60.00
Greece - 20 Drachmas 1965 (PF 67 CAMEO), Paul I, Silver
100.00
Greece - 2 Drachmas 1965 (PR 68 DCAM), Paul I
130.00
Greece - 1 Drachma 1965 (PR 68 DCAM), Paul I
130.00
Greece - 20 Lepta 1964 (MS 67), Paul I and Constantine II
120.00
Greece - 10 Lepta 1964 (MS 67), Paul I and Constantine II
120.00
Greece - 50 Lepta 1957 (MS 66), Paul I
230.00
Greece - 50 Lepta 1965 (MS 67), Paul I
70.00
Greece - 1 Drachma 1957 (MS 61), Paul I
80.00
Greece - 5 Lepta 1954 (MS 66), Paul I
50.00
Greece - 1 Drachma 1954 (MS 65), Hallow Cheek, Paul I
350.00
Greece - 50 Lepta 1959 (MS 65), Paul I
150.00
Greece - 1 Drachma 1954, Paul I
15.00
Greece - 50 Lepta 1957, Paul I
100.00
Greece - 50 Lepta 1959, Paul I
20.00
Greece - 50 Lepta 1959, Paul I
20.00
Greece - 1 Drachma 1959, Paul I
30.00
Greece - 10 Drachmas 1959, Paul I
15.00
Greece - 50 Lepta 1962, Paul I
8.00
Greece - 1 Drachma 1962, Paul I
8.00
Greece - 1 Drachma 1962, Paul I
10.00
Greece - 2 Drachmas 1962, Paul I
15.00
Greece - 2 Drachmas 1962, Paul I
10.00
Greece - 50 Lepta 1964, Paul I
7.00
Greece - 50 Lepta 1964, Paul I
7.00
Greece - 1 Drachma 1957, Paul I
40.00
Greece - 5 Drachmas 1954, Paul I
40.00
Greece - 5 Lepta 1954, Paul I
5.00
Greece - 20 Lepta 1954, Paul I
5.00
Greece - 10 Lepta 1954, Paul I
5.00
Greece - 1 Drachma 1965 (MS 67), Paul I
70.00
Greece - 2 Drachmas 1965 (MS 66), Paul I
60.00
Greece - 5 Drachmas 1965 (MS 66), Paul I
60.00
Greece - 5 Drachmas 1965 (MS 66), Paul I
60.00
Greece - 2 Drachmas 1965 (MS 67), Paul I
80.00
Greece - 1 Drachma 1965 (MS 68), Paul I
200.00
Greece - 2 Drachmas 1954, Paul I
70.00