Κατηγορίες

Βασιλιάς Παύλος

Greece - 1 Drachma 1957 (MS 61), Paul I
€80.00
Greece - 5 Lepta 1954 (MS 66), Paul I
€50.00
Greece - 1 Drachma 1954 (MS 65), Hallow Cheek, Paul I
€350.00
Greece - 50 Lepta 1959 (MS 65), Paul I
€100.00
Greece - 1 Drachma 1954, Paul I
€15.00
Greece - 50 Lepta 1957, Paul I
€100.00
Greece - 50 Lepta 1959, Paul I
€20.00
Greece - 50 Lepta 1959, Paul I
€20.00
Greece - 1 Drachma 1959, Paul I
€30.00
Greece - 10 Drachmas 1959, Paul I
€15.00
Greece - 50 Lepta 1962, Paul I
€8.00
Greece - 1 Drachma 1962, Paul I
€8.00
Greece - 1 Drachma 1962, Paul I
€10.00
Greece - 2 Drachmas 1962, Paul I
€15.00
Greece - 2 Drachmas 1962, Paul I
€10.00
Greece - 50 Lepta 1964, Paul I
€7.00
Greece - 50 Lepta 1964, Paul I
€7.00
Greece - 1 Drachma 1957, Paul I
€40.00
Greece - 5 Drachmas 1954, Paul I
€40.00
Greece - 5 Lepta 1954, Paul I
€5.00
Greece - 20 Lepta 1954, Paul I
€5.00
Greece - 10 Lepta 1954, Paul I
€5.00
Greece - 50 Lepta 1959 (MS 65), Paul I
€60.00
Greece - 1 Drachma 1965 (MS 67), Paul I
€70.00
Greece - 2 Drachmas 1965 (MS 66), Paul I
€60.00
Greece - 5 Drachmas 1965 (MS 66), Paul I
€60.00
Greece - 5 Drachmas 1965 (MS 66), Paul I
€60.00
Greece - 2 Drachmas 1965 (MS 67), Paul I
€80.00
Greece - 1 Drachma 1965 (MS 68), Paul I
€200.00
Greece - 2 Drachmas 1954, Paul I
€70.00
Greece - 2 Drachmas 1957 (AU 55), Paul I
€40.00
Greece - 1 Drachma 1957 (AU 58), Paul I
€60.00
Greece - 50 Lepta 1957 (AU 55), Paul I
€40.00
Greece - 2 Drachmas 1957 (MS 62), Paul I
€100.00
Greece - 1 Drachma 1959 (AU 58), Paul I
€70.00
Greece - 2 Drachmas 1959 (AU 55), Paul I
€70.00
Greece - 1 Drachma 1959 (MS 62), Paul I
€100.00
Greece - 2 Drachmas 1957 (MS 62), Paul I
€120.00
Greece - 20 Drachmas 1960, Paul I, Silver UNC
€30.00