Κατηγορίες

Κρητική Πολιτεία

Greece - 5 Drachmas 1901, Crete, Silver
300.00
Greece - 2 Lepta 1901A, Crete
60.00
Greece - 1 Lepton 1901A, Crete
50.00
Greece - 1 Lepton 1901A, Crete
70.00
Greece - 2 Lepta 1901A, Crete
60.00
Greece - 50 Lepta 1901, Crete, Silver
15.00
Greece - 50 Lepta 1901, Crete, Silver
15.00
Greece - 50 Lepta 1901, Crete, Silver
12.00
Greece - 50 Lepta 1901, Crete, Silver
20.00
Greece - 10 Lepta 1900, Crete
7.00
Greece - 10 Lepta 1900, Crete
5.00
Greece - 10 Lepta 1900, Crete
7.00
Greece - 20 Lepta 1900A, Crete
5.00
Greece - 20 Lepta 1900A, Crete
5.00
Greece - 5 Lepta 1900, Crete
10.00
Greece - 5 Lepta 1900, Crete
10.00
Greece - 5 Lepta 1900, Crete
10.00
Greece - 2 Lepta 1900A, Crete
55.00
Greece - 1 Lepton 1901-A (MS 65 RD), Georgios, Crete
150.00
Greece - 50 Lepta 1901, Crete, Silver
20.00
Greece - 2 Lepta 1901-A, Genuine (Cleaned-AU Detail), Crete
70.00
Greece - 1 Drachma 1901 (VF 35), Crete, Silver
200.00
Greece - 2 Lepta 1900A (MS 65 RD), Crete
200.00
Greece - 5 Drachmas 1901, Crete, Silver
75.00
Greece - 5 Drachmas 1901, Crete, Silver
45.00
Greece - 50 Lepta 1901 (MS 61), Crete, Silver
1,350.00
Greece - 2 Drachmas 1901, Crete, Silver
75.00
Greece - 2 Lepta 1901 - A (MS 64 BN), Crete
120.00
Greece - 1 Lepton 1900 - A (MS 65 BN), Crete
600.00
Greece - 5 Drachmas 1901, Crete, Silver
100.00
Greece - 50 Lepta 1901 (MS 62), Crete, Silver
2,000.00
Greece - 1 Drachma 1901, Crete, Silver
20.00
Greece - 2 Drachmas 1901, Crete, Silver
75.00
Greece - 1 Drachma 1901, Crete, Silver
35.00
Greece - 1 Drachma 1901, Crete, Silver
90.00
Greece - 2 Drachmas 1901, Crete, Silver
100.00
Greece - 5 Drachmas 1901, Crete, Silver
130.00
Greece - 5 Drachmas 1901, Crete, Silver
90.00
Greece - 10 Lepta 1900, Crete (Πλάγια Ανατροπή)
200.00